FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag07/03/2016

Suppleant i aktiebolag

Hej,

Ja är suppleant i min sons företag som är AB.

Eftersom jag har inte kontakt med min son och han har flyttat ihop med en kvinn undrar jag hur kan det påverka mig i framtiden att vara suppleant på hans företag om tex. företag går i konkurs, eller annat?

Det är väldigt känsligt för min del ,men i dagens läge är jag tvungen tänka på mig i första hand.

Hoppas att ni svarar så snart som möjligt, tack.

Vänligen,

Eva Linvin

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det som främst kännetecknar bolagsformen aktiebolag (AB) är avsaknaden av personligt betalningsansvar för bolagets skulder och förpliktelser, till skillnad från exempelvis handelsbolag och enskilda firmor. Denna regel framgår av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL). Detta är dock en huvudregel och undantag finns. Om bolagets ekonomiska situation blir allt värre och till slut det egna kapitalet (dvs tillgångar) understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen vidta vissa särskilda åtgärder, bland annat låta en revisor granska en kontrollbalansräkning (se 25 kap. 13 § ABL). Underlåter styrelsen att vidta de åtgärder som lagen föreskriver kan de komma att bli personligt ansvariga för bolagets skulder, exempelvis om bolaget skulle gå i konkurs.

Detta gäller emellertid som huvudregel för styrelseledamöterna, inte för suppleanter. I vissa fall kan dock reglerna i ABL om styrelseledamot gälla även för suppleant enligt 8 kap. 3 § andra stycket ABL. Detta aktualiseras när suppleanten istället för den ordinarie styrelseledamoten deltar i bolagets angelägenheter och ''ersätter'' dennes plats, vilket kan sker om den ordinarie ledamoten blir långvarigt sjuk eller på annat sätt hindras från att fullgöra sitt uppdrag. En suppleant svarar endast för beslut eller underlåtenheter som skett när han/hon tjänstgjort i styrelsen.

Detta betyder således att Ni skall ha tjänstgjort i styrelsen för att undantag om personligt betalningsansvar ska tillämpas på er om bolaget skulle gå i konkurs (förutsatt att underlåtenhet eller handlande i strid mot lagen som jag beskrev ovan har förekommit). Har Ni aldrig gjort det behöver Ni alltså inte oroa er. Skulle det emellertid bli så att Ni tvingas ersätta någon av bolagets styrelseledamöter finns dock som angetts ovan en risk för att ni tilldelas personligt betalningsansvar, även om det krävs handlande i strid med lagen och vårdslöshet (se 25 kap. 18 § tredje stycket ABL). Följaktligen rekommenderar jag att Ni håller er så uppdaterad som möjligt om bolagets angelägenheter och ekonomiska situation, alternativt avgår som suppleant om Ni vill vara absolut säker på att Ni aldrig kan komma att bli personligt ansvarig för bolagets skulder (även om det torde vara sällsynt att suppleanter blir det i praktiken). Ännu mer information finns att hitta på Bolagsverkets hemsida här: http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/styrelse/vd-1.3172

Hoppas att Ni fått svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000