Sugardating - Är det prostutition?

FRÅGA
Hej!Sugar dating är ett omdiskuterat fenomen och ses av vissa som en form av prostitution. Om en ung person har en sk. Sugar daddy som veckovis betalar hen, är detta att ses som någon form av ekonomisk brottslighet om summan ej årsredovisas. Ses betalningen som en form av gåva eller en betalning för en form av tjänst och därmed skattepliktig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga är det flertalet lagar som berörs och jag kommer nedan att försöka redogöra vad som gäller för "Sugardating". Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller i detta fall och olika synvinklar på området som kan framställa sugardating som en gråzon, mellan lagligt och olagligt.

Regler gällande prostitution regleras i Brottsbalken (BrB).

Regler gällande skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL).

Vad är "Sugardating"?
Sugardating är en åldersmässigt asymmetrisk sexuell relation mellan en äldre part och en yngre part där parterna ingår ett avtal om ersättning för relationen. Den äldre parten är vanligtvis förmögen och betalar den yngre parten för dennes umgänge och den yngre parten är vanligtvis attraktiv och kultiverad. Den yngre parten strävar vanligen efter att finna någon som kan finansiera dennes liv och livsstil, och den äldre parten strävar vanligtvis efter en sexuell relation. Betalningen kan utgöras av ett kreditkort, månadsbetalningar, betalda möten eller betalning i någon annan form som exempelvis resor, kläder etc..

Eftersom den äldre parten eftersträvar sexuellt umgänge kan detta förhållande betraktas som prostitution eller i alla fall inom gråzonen. Problematiken med detta är att personer som vistas på "sugardating"-sidor oftast är redan i ett annat stadigvarande förhållande, vilket ger intrycket att relationen endast är eftersträvande ett avtal där sexuellt umgänge utbytes mot ekonomisk ersättning. Gråzonen i detta uppkommer när parterna i relationen påpekar att den andre är vederbörandes flickvän/pojkvän samt att exempelvis betalningen är betraktad som en gåva och den sexuella handlingen är underförstådd.

Är Sugardating brottsligt?
Frågan i detta fall är om man ser den relationen som uppkommer mellan parterna som en tillfällig, samt om gåvorna/betalningen är avsedd för den sexuella tjänsten eller som en gåva till motparten i form av en benefik gåva, se gåvolagen. Ifall man ser det som en betalning för sexuella tjänster skulle i detta fall 6 kap. 11 § BrB, vara tillämplig. Här är det alltså tal om en gråzon där man inte vet om det ska betraktas som en gåva eller som ersättning för sexuell handling och därmed kan det inte fastställas om detta är brottsligt eller ej utan man måste göra en bedömning och övervägning från fall till fall.

Hur ska sugardating beskattas?
Som nämnt ovan brukar vanligtvis ersättningen i dessa typer av förhållanden att utgå i form av gåvor. Enligt Inkomstskattelagen är förvärv i form av arv, testamente, gåvor eller bodelningar skattefria, 8 kap. 2 § IL. Därmed förkommer inte krav på att årsredovisa denna typ av inkomst. Däremot är det ett krav att gåvan är benefik, alltså att någon motprestation inte förväntas. Om gåvan istället ges på grund av en utförd eller framtida arbetsinsats finns risk att gåvan istället klassas som remuneratorisk, så klassas vanligen gåvor som ges inom ett anställningsförhållande.

Om det ska betraktas att ersättningen är en form av betalning för sexuella tjänster innebär detta att inkomsten bör beskattas. Emellertid måste avväga om det är betalning för en tjänst eller om det är en form av näringsverksamhet. Om mottagaren av betalningen utför dessa tjänster varaktigt, i vinstsyfte och självständigt ska detta beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, 13 kap. 1 § IL. Om det däremot inte är varaktigt, i vinstsyfte eller självständigt ska inkomsten beskattas inom inkomstslaget tjänst 10 kap. 1 § IL.

Sammanfattning
Utifrån din fråga är det väldigt många intressanta synpunkter som är svår för juridiken att definiera, huruvida det är en sexuell tjänst eller om det är ett legitimt monogamt förhållande där gåvor förekommer likt andra förhållanden. Min bedömning vid första anblick är att dessa typer av förhållanden rimligtvis bör betraktas som avtal där sexuella tjänster utbytes mot ekonomisk ersättning, vilket är enligt brottsbalken olagligt och ska även beskattas enligt inkomstskattelagen. Denna fråga är däremot inte tillräckligt diskuterad och med tiden kan det komma att klarnas rent juridiskt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (387)
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?
2021-02-28 Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?
2021-02-28 Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?
2021-02-28 Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

Alla besvarade frågor (89885)