Successionsrätt och lagval samt laglott

2015-11-27 i Laglott
FRÅGA
Danska medborgare med hemvist i Sverige och som vill att svensk lag ska tillämpas då någon av dem går bort- är detta möjligt och har danmark lägre laglott än Sverige. Då kanske man skall välja dansk lag om man vill att särkullbarnen ska få ut så lite som möjligt ?Hälsningar Mona
SVAR

Arvsfrågor med internationella inslag reglerades tidigare i IDL men dess regler har nu ersatts av EU Successionsförordning som är direkt tillämplig i Sverige. Av denna framgår följande.

Den allmänna kollisionsregeln i artikel 21 innebär att lagen i den stat där den avlidne vid sin död hade hemvist ska tillämpas i arvsfrågor. I detta fall kommer således svensk lag tillämpas om de danska medborgarna har sin hemvist här.

I artikel 22 regleras möjligheten till lagval. Där anges att

1. En person får låta rätten till sitt arv i dess helhet styras av lagen i den stat där personen är medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död.

En person som är medborgare i flera länder får välja lagen i en av de stater i vilken personen är medborgare vid tidpunkten för sitt beslut eller vid sin död.

Genom att vara danska medborgare men ha hemvist i Sverige får de möjlighet att välja mellan svensk och dansk lag. Laglotten i Danmark är lika stor som i Sverige, dvs halva arvslotten.

Hoppas du fick svar på din fråga och om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (765)
2020-09-17 Arvsrätt adoptivbarn
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?
2020-09-10 Hur fördelas ett arv om det finns ett testamente som utesluter en bröstarvinge?

Alla besvarade frågor (84163)