Substitut för enskild egendom + avkastning

Om en part i ett äktenskap får gåva som enskild gåva och dess avkastning i form av ett fritidshus och vid försäljning av fritidshuset renoverar makarnas permanentbostadshus med dessa pengar. Är dessa pengar fortfarande enskild egendom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En egendom kan bli enskild genom att en make mottagit en gåva med villkoret om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § 2 p. äktenskapsbalken). I ditt fall är fritidshuset en enskild egendom. Om fritidshuset säljs, blir pengarna från försäljningen även att anse som enskild egendom, om ni inte överenskommit om något annat genom exempelvis äktenskapsförord (7 kap. 2 § 6 p.). Pengarna blir ett substitut för den enskilda egendomen. Det är av vikt att substitutet (pengarna) kan särskiljas från övriga tillgångar, för att en sammanblandning inte ska ske. Om substitutet sammanblandas med till exempel giftorättsgods, kan substitutet förlora sin karaktär som enskild egendom. Detta innebär att det är betydelsefullt att den enskilda egendomen kan särskiljas på något sätt. Om ni använder pengarna som är enskild egendom till att renovera en bostad, kan det ni använt pengarna för förlora sin karaktär som enskild egendom om särskiljning inte kan ske.

Beträffande avkastning (ränta, intäkter mm.) som kommer från enskild egendom, blir denna avkastning giftorättsgods, om ni inte avtalat om annat (7 kap. 2 § 2 st.).

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000