Styvbarns arvsrätt

2019-03-25 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej jag undrar såhär jag har växt upp på en gård med en styvfar och min mor (min mor och han är inte gifta) de har två barn tillsammans (mina halvsyskon)Nu är det min styvfar som äger gården och mon mor bor och är skriven på annan ort Hur blir det med arvet ? min "Far" vill väldigt gärna att det ska delas lika på oss tre kan vi skriva något eller hur ska vi säkra detta?
SVAR

Hej! Och välkommen till Lawline.

Den relevanta lagen för din fråga är ärvdabalken.

Inom arvsrätten finns olika arvsklasser. Första arvsklassen (barn, barnbarn osv) (2:1 ÄB), andra arvsklassen (föräldrar, syskon, syskonbarn) (2:2 ÄB), och den tredje arvsklassen (far och morföräldrar, faster/farbror/moster/morbror) (2:3 ÄB). Så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv efter den avlidne är samtliga arvingar i en mer avlägsen klass uteslutna från arv.

Finns det inget testamente är huvudregeln att hela kvarlåtenskapen ska fördelas lika mellan bröstarvingarna (se 2:1 ÄB). Efterlämnar din styvfar (utan något skrivet testamente) 2 barn (bröstarvingar) skulle arvslotten vara 1/2 av kvarlåtenskapen/arvet för varje barn. Har ett testamente skrivits har barnen fortfarande en rätt till en individuell laglott om de så utkräver den, vilket i regel utgör hälften av arvslotten. Laglotten för varje barn (2 barn i detta fall) skulle istället vara 1/4 av kvarlåtenskapen (7:1 ÄB). Barnen kan jämka ett testamente som inskränker deras arvsrätt, för att då få ut sin berättigade laglott (7:3 ÄB).

Den andra halvan av hans kvarlåtenskap (där första halvan utgör laglotten för de två bröstarvingarna) är något han fritt får förfoga över, och kan testamentera bort till annan (9:1 ÄB). Då din mor och din styvfar inte är gifta har inte din mor någon arvsrätt (om inte ett testamente säger annat). Styvbarn har ingen arvsrätt om inte ett testamente säger annat. Du ingår inte i någon arvsklass som skulle göra att du ärver av din styvfar (ingen legal arvsrätt). Om ett testamente skrivs av din styvfar kan du dock få rätt till en del i hans arv.

Sammanfattningsvis; Så länge formkraven för testamentet är uppfylld finns det inte några begränsningar gällande hur man väljer att fördela kvarlåtenskapen, med undantag till bröstarvingarnas laglott som inte får kränkas. Din styvfar måste alltså skriva ett testamente för att du ska få någon arvsrätt. På det sättet kan arvet fördelas mellan er tre barn (om detta är hans önskan) på ett sätt han tycker är rättvist. Det är viktigt att vara tydlig i testamentet för att minska risken för framtida tvister om arvet. För ett giltigt testamente krävs det att det är skriftligt, att två vittnen närvarar (samt signerar testamentet), även att testatorn själv (din styvfar) också signerar testamentet i vittnenas närvaro (10:1 ÄB).

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte annars att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (545)
2020-02-12 Hur ska arvet fördelas?
2020-01-20 Hur kan man sälja en fastighet utan en dödsbodelägares samtycke?
2019-12-31 Hjälp med arvsskifte
2019-12-28 Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?

Alla besvarade frågor (77228)