Styrelsesuppleants förtida avgång

2017-06-08 i Bolag
FRÅGA
Hej! Jag sitter som suppleant på ett företag. Kan jag hoppa av eller ge bort min suppleant roll till någon? Vad för rättigheter har den verkställande direktören jämte mot mig?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga så förstår jag det som att du sitter som suppleant i styrelsen för ett aktiebolag. Avseende aktiebolags styrning så gäller aktiebolagslagen (ABL).

Det framgår av 8 kap. 3 § ABL att suppleanter får utses för bolagets styrelseledamöter. Om styrelsen har färre än tre ledamöter så måste det finnas minst en suppleant. Antalet suppleanter, eller lägsta och högsta antal, ska också anges i bolagsordningen. Vidare framgår att de bestämmelser som gäller för styrelseledamöter även ska tillämpas avseende suppleanter.

En styrelseledamots uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs (8 kap. 13 § ABL). Det kan dock gälla för längre tid om detta anges i bolagsordningen, dock ska det upphöra efter slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då styrelsemedlemen utsågs.

Det finns dock möjlighet till förtida avgång, om styrelseledamoten själv anmäler att uppdraget ska upphöra. Det kan även upphöra om den som utsett styrelseledamoten anmäler det. Anmälan görs hos styrelsen och eventuellt hos den som utsett honom eller henne för det fall styrelseledamoten ej valts av bolagsstämman (8 kap. 14 §).

Dessa bestämmelser gäller alltså också i förhållande till styrelsesuppleanter. Det innebär att det finns en möjlighet för dig att avgå som suppleant om du anmäler detta till styrelsen. Om det krävs enligt lag eller bolagsordningen att ny suppleant ersätter dig så ska övriga styrelseledamöter se till att ny suppleant utses för återstående uppdragstid (8 kap. 15 §).

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (731)
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?
2021-07-13 Försäljning av andel inom konsortium
2021-07-06 Rätt till redovisningshandlingar inför bolagstämma
2021-07-02 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuldsanering?

Alla besvarade frågor (94370)