Styrelsesuppleants ansvarsfrihet

2017-09-24 i Bolag
FRÅGA
Jag sitter i en styrelse idag som suppleant. Av olika anledningar så har den ordinarie ledamoten hoppat av, så jag är för närvarande ensam i styrelsen nu. Så min fråga är: OM företaget nu skulle gå i konkurs.# Hur ser då ansvarsbiten ut nu? (Ekonomiskt och Juridiskt mm.)# Har jag allt ansvar nu? (Ekonomiskt och Juridiskt)# Och vilket ansvar har jag? (Ekonomiskt och Juridiskt) # Står den gamla styrelsen som ansvarig för tidigare skulder mm? Sånt som hände innan mitt inträde i styrelsen? # Kommer det att försvåra för mig i framtiden på nått sätt om jag tex ska låna pengar till hus eller dyligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grundtanken med aktiebolag är att dess bolagsmän inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser, eftersom att aktiebolaget är en egen juridisk person, 1 kap 3 § Aktiebolagslagen (2005:551). I vissa situationer kan dock ett personligt betalningsansvar uppkomma för styrelsen. Jag redogör för det nedan.

Precis som du skrivit, träder en styrelsesuppleant in då en ordinarie styrelseledamot t.ex. "hoppar av" och det är också då som ansvaret aktualiseras. Du ansvarar alltså inte för de beslut bolaget fattat dessförinnan, utan först vid inträdet som styrelsesuppleant. Det finns dock undantag från detta.

I de fall en styrelsesuppleant deltagit i ett beslut att driva verksamheten vidare i strid mot reglerna om likvidation vid kapitalbrist kan suppleantens ansvar aktualiseras, för de skulder bolaget ådrar sig under den tid agerande underlåtits (25 kap. ABL). Frågan är här om du tidigare deltagit i sådana beslut då du ersatt en styrelseledamot, enligt praxis (NJA 1985 s. 439). Det bör dock noterats att om en suppleant, utan att hen formellt deltar i besluten, är aktiv eller på annat sätt påverkar besluten så mycket att hen faktiskt fungerar på samma sätt som en ordinarie ledamot, sannolikt också kan bli ansvarig (29 kap. ABL). Har du aldrig deltagit i några styrelsebeslut eller påverkat dessa så kan du alltså inte hållas personligt ansvarig för dem.

Vidare kan en suppleant bli skadeståndsskyldig vid utförandet av sitt uppdrag om hen uppsåtligen eller genom vårdslöshet skadar bolaget (29 kap. 1 § ABL). Detta innebär att om du, efter inträdet, inte deltar i beslut som kan föranleda ansvar, ska du inte kunna ådra dig personligt ansvar. Det är istället de tidigare styrelseledamöterna som ska vara ansvariga för det.

Jag hoppas att du fått god vägledning i dina frågor.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (734)
2021-07-31 Är konkursförhandlingar ett hinder för att bli bolagsman?
2021-07-31 Kan en styrelseledamot lämna sitt uppdrag?
2021-07-30 Bolagsstrukturering - hyra ut fastighet
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?

Alla besvarade frågor (94588)