Styrelsesuppleants ansvar

2016-04-30 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag jobbar på ett mindre AB bolag där endast jag är anställd. Jag planerar jobb, har all kundkontakt ochutför jobben. Företaget har 3 ägare och har funnits i 6 år. Jag har fått frågan om att bli suppleant istyrelsen. Företaget har genomgått en om-organisation nyligen där min chef/arbetsledare blev uppsagdoch där jag nu får sköta stora delar i företaget själv. Jag sätter priser o lämnar offerter bl.a. Vad skulle det innebära att bli suppleant för mig? Fördelar, nackdelar? Kan jag få en ekonomisk skyldighet om jag kliver in som suppleant i styrelsen? Jag får ju redan ta en hel del beslut som rör företaget. Jag misstänker att jag även skulle få vara med o ta beslut i en styrelse, menBlir jag då ekonomiskt indragen?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

En styrelsesuppleant ansvarar som en ordinarie styrelseledamot först vid inträde och har således inget ansvar för de beslut bolaget fattar dessförinnan. Har en styrelsesuppleant deltagit i ett beslut att driva verksamheten vidare i strid mot reglerna om likvidation vid kapitalbrist i 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) kan ansvar för de skulder bolaget ådrar sig under den tid agerande underlåtits. Vidare kan en suppleant bli skadeståndsskyldig för det fall att denne vid utförandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller genom vårdslöshet skadar bolaget (se 29 kap. 1 § ovannämnda lag). Förutsatt att du ej efter inträde deltar i beslut som kan föranleda ansvar skall du i egenskap av suppleant följaktligen inte kunna ådra dig ansvar.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86839)