FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/04/2016

Styrelsesuppleants ansvar

Hej!

Jag jobbar på ett mindre AB bolag där endast jag är anställd. Jag planerar jobb, har all kundkontakt och

utför jobben. Företaget har 3 ägare och har funnits i 6 år. Jag har fått frågan om att bli suppleant i

styrelsen. Företaget har genomgått en om-organisation nyligen där min chef/arbetsledare blev uppsagd

och där jag nu får sköta stora delar i företaget själv. Jag sätter priser o lämnar offerter bl.a.

Vad skulle det innebära att bli suppleant för mig? Fördelar, nackdelar?

Kan jag få en ekonomisk skyldighet om jag kliver in som suppleant i styrelsen? Jag får ju redan ta en hel del beslut som rör företaget. Jag misstänker att jag även skulle få vara med o ta beslut i en styrelse, men

Blir jag då ekonomiskt indragen?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

En styrelsesuppleant ansvarar som en ordinarie styrelseledamot först vid inträde och har således inget ansvar för de beslut bolaget fattar dessförinnan. Har en styrelsesuppleant deltagit i ett beslut att driva verksamheten vidare i strid mot reglerna om likvidation vid kapitalbrist i 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) kan ansvar för de skulder bolaget ådrar sig under den tid agerande underlåtits. Vidare kan en suppleant bli skadeståndsskyldig för det fall att denne vid utförandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller genom vårdslöshet skadar bolaget (se 29 kap. 1 § ovannämnda lag). Förutsatt att du ej efter inträde deltar i beslut som kan föranleda ansvar skall du i egenskap av suppleant följaktligen inte kunna ådra dig ansvar.Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”