Styrelsesuppleanters personliga ansvar

2016-08-01 i Bolag
FRÅGA
Vilket begränsad ansvar kan en suppleant i ett AB, som aldrig deltagit i något möte el annat, riskera vid en ev konkurs?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Enligt svensk praxis kan en styrelsesuppleant endast bli personligt ansvar om hen faktiskt har tjänstgjort som styrelseledamot (Se ex. NJA 1985 s. 439). I doktrin har det skrivits att en suppleant som kallats till styrelsemöte men varit frånvarande utan giltigt skäl torde kunna hållas ansvarig, ingen svensk domstol har dock dömt ut ett sådant ansvar (Se ex. SvJT 1995 s. 124).

I vissa fall kan en styrelsesuppleant bli ansvarig, dock inte som suppleant utan som annan som handlar på bolagets vägnar med vetskap om styrelsens underlåtenhet, detta framgår av 25 kap. 18 § 3 st. Aktiebolagslagen. Regeln gäller alla som handlar på bolagets vägnar, inte bara suppleanter.

Hoppas det här svarar på din fråga.

Mvh,

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84294)