Styrelsesuppleanters ansvar i aktiebolag

2017-02-06 i Bolag
FRÅGA
Min son som har ett aktiebolag på en rörfirma som jag står som styrelsesuppleant frågan är om jag kan bli skyldig att vara med och betala om firman går i konkurs.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Huvudregeln är för det första att som aktieägare har man inget personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser enligt 1 kap 3 § ABL. Det vill säga att om din son äger samtliga aktier i bolaget kommer han inte att förlora mer än det satsade aktiekapitalet (minimum 50 000 kr). Inte heller styrelseledamöter har något personligt ansvar så länge de håller sig till reglerna i bland annat ABL. En sådan regel, som aktualiseras i samband med en befarad konkurs, är styrelsens skyldighet att begära kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 och 18 §§. En kontrollbalansräkningssituation uppstår då styrelsen har skäl att misstänka att bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet.

Notera dock att som styrelsesuppleant har man som huvudregel bara ansvar när man uppträder som ordinarie ledamot. Det är alltså bara när en ordinarie ledamot, tex på grund av sjukdom, inte kan fullgöra sitt styrelseuppdrag och du som suppleant kallas in i dennes ställe som du har samma ansvar som de andra ledamöterna. I ett sådant fall får du ansvar endast för de beslut som fattats - eller borde ha fattats - under tidsperioden du uppträder i den ordinarie ledamotens ställe.

Man kan även påpeka att i egenskap av suppleant har du emellertid inget ansvar, inte ens ansvar att vid ordinarie ledamots frånvaro inträda i styrelsen. Inte ens en aktiv styrelsesuppleant, som t.ex. medverkar på styrelsemöten och deltar i diskussioner (men inte i besluten), kan göras ansvarig i sin egenskap som suppleant.

Sammanfattningsvis: Som styrelsesuppleant har du bara ansvar för den tid och de beslut som fattas när du hoppat in för en ordinarie ledamot. Det är bara om du uppträder som ordinarie ledamot under den tid styrelsen hade skyldighet att begära kontrollbalansräkning som du tex efter en konkurs kan bli skadeståndsskyldig. Har du misstankar om att bolaget inte sköts på rätt sätt bör du inte åta dig att hoppa in som ordinarie ledamot.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95762)