Styrelsens skyldighet att agera vid påtalade störningar i en bostadsrättsförening

2019-01-13 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, om ens bostadsförening var satt regler och stadgar, om bla tider då man ska vissa respekt och inte störa sina grannar, gäller det även barnfamiljer? Vi är själva en barnfamilj som ständigt blir störda utav en annan barnfamilj, tidigt på morgonen. Lek och stön hela dagen fram till sent på kvällen, aldrig lugnt.Vi har försökt prata med dom men inget händer, styrelsen vägrar hjälpa till och hänvisar till att om man har barnfamiljer runt sig får man stå ut med att bli störd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler och stadgar som en bostadsrättsförening har satt upp ska följas av alla medlemmar i föreningen, även barnfamiljer. Vid användning av lägenheten ska bostadsrättshavaren se till att de boende i dennes omgivning inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas, (7 kap 9 § bostadsrättslagen).

Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla och ska om sådana störningar förekommer utfärda en tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, (7 kap 9 § andra stycket första punkten bostadsrättslagen).

I detta fall har styrelsen hänvisat till att man får stå ut med att bli störd om man har barnfamiljer runt sig vilket till viss del stämmer då det är en störning som är svår att åtgärda, samt att gråtande eller lekande barn aldrig kan utgöra ett skäl till uppsägning. Föreningen är dock skyldiga att agera och kan inte bara lämna till parterna att lösa problemet. Till exempel kan styrelsen behöva prata med den familj som orsakar störningen och undersöka om även andra grannar störs av det här.

Skulle ytterligare påtryckningar på styrelsen inte leda någon vart blir det till slut en bedömningsfråga för rätten att avgöra om huruvida det rör sig om en sådan störning som avses i lagen.

Hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du undrar över något mer!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll