Styrelsens ansvar när bostadsrättshavare stör omgivningen

2019-06-22 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, jag bor i bostadsträtt o mina grannar ovanför mig tillfogar en hel del oväsen iform av duns/bankljud under natten alltfrån 00:00-05:00 . Har inte brytt mig så mycket under dagtid utan endast nattetid som är riktigt jobbigt. Det är svårt att förklara vad dessa dunsljud är. Men om man tänkter sig hur en storstädning skulle låta under natten så liknar det ungefär mitt fall. Vill tillägga att det inte är varje dag utan några ggr i veckan, även vardagar. Har pratat med grannarna 3 ggr utan framgång. Pratade med styrelsen, hon bad mig o spela in. Det gjorde jag, o efter att jag spelade upp ljuden för henne där det hördes tydligt, dessa oväsen, så sa hon "ja det låter inte alls bra men vi har pratat om detta i styrelsen o beslutat om att du ska ringa störningsjouren på egen hand". Hon gav mig inte ens ett telefonnummer till någon störningsjour. Och hon vägrade pratade med grannarna eller på något sätt meddela dem att vidta rättelse. Så med andra ord de frånsäger sig ansvaret helt plus att de bad mig spela in o när jag gjorde det ville de ändå inte göra något åt saken. Så jag lade tid på något som de bad mig om helt i onödan.Tacksam för rådgivning om vad som gäller kring styrelsens ansvar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedan att hänvisa till Bostadsrättslagen (BRL) och dess regler om störningar i bostadsrätter samt styrelsens skyldighet att agera i händelse då bostadsrättshavare stör andra bostadsrättshavare.

Störning

En bostadsrättshavare ska se till att omgivningen, däribland grannar, inte utsätts för störningar (7 kap. 9 § 1 st. BRL). Det framgår inte av lagrummet vad som anses som störning, varvid det får göras en bedömning i varje enskilt fall om en bostadsrättshavare stör sin omgivning eller inte. De ljud som du beskriver - i form av dunsar och bankningar - nattetid torde kunna ses som störning i BRL mening.

Styrelsens skyldighet att se till att störning upphör

I händelse då en bostadsrättshavare stör omgivningen ska styrelsen ge bostadsrättshavaren en tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör (7 kap. 9 § 2 st. 1 p. BRL). Styrelsen har således en skyldighet att agera om en bostadsrättshavare stör sin omgivning. Styrelsen ska då sända ett brev till den störande bostadsrättshavaren med en uppmaning att denne ska upphöra med störningen.

Råd

Jag skulle råda dig att ännu en gång ta kontakt med styrelsen och föreslå att ni tillsammans med den störande bostadsrättshavaren har ett möte angående störningarna. Du kan med fördel också påminna styrelsen att de har skyldighet att hjälpa dig i ärendet. Om du inte får någon framgång med detta, kan du vända dig till Hyresnämnden och låta dem medla mellan dig och styrelsen i ärendet. Deras hemsida hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Bostadsratt/Hyresnamndens-roll/ .

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll