Styrelsens ansvar för störningar i bostadsrättsförening

Hej! Vi har en uteplats i vår bostadsrättsförening där jag är förtroendevald. Uteplatsen är på privat mark och det är uppmärkt med skyltar. Det är oftast våra medlemmar med vänner som brukar uteplatsen.

Grannfastigheten som är en annan bostadsrättsförening stör sig på att våra medlemmar är högljudda, har vi som styrelse något ansvar för våra medlemmar gentemot en annan förening och deras boende eller gäller vårt ansvar bara för störningar inom vår förening?

Att störningar av boende i samma förening faller under styrelsens ansvar att agera på vet vi.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt bostadsrättslagen har alla boende i en bostadsrättsförening en skyldighet att inte störa sina grannar och leva upp till lagens formulering om "sundhet, ordning och gott skick". Som du skriver faller ansvaret att hantera störningsfrågor på föreningsstyrelsen. Att se till att boenden inte stör andra medlemmar och hantera de störningar som uppkommer är en av de viktigaste uppgifterna för styrelsen. Det är också styrelsen som har medel till hands att komma tillrätta med problemen.

De störningar som omfattas av 7 kap 9 § bostadsrättslagen och som faller under styrelsens ansvar är sådana som drabbar de som bor i omgivningen. Bestämmelsen motsvarar 12 kap. 25 § jordabalken, vilken reglerar hyresförhållanden, och ska tillämpas på samma sätt. Enligt lagkommentaren till den bestämmelsen ska med "boende i omgivningen" förstås boende i huset eller i annat hus intill. Det står vidare att uttrycket omgivningen inte innebär någon särskild begränsning utan regeln gäller till förmån för kringboende som drabbas av störningar.

Slutsats

Som svar på din fråga bär styrelsen ansvar för att komma till rätta med störningar som drabbar de boende i omgivningen, såväl i föreningens egna hus som i närliggande.

Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har några andra frågor!

Linn EngdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000