Styrelse vägrar utföra beslut utfärdat av årsstämman

2021-01-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Om bostadsrättsföreningens årsstämma har beslutat att installation av solceller ska genomföras enligt av styrelsen tidigare godkänt offert (styrelsen har haft flera att välja mellan), kan då den nya styrelsen som har valts på samma årsstämma gå emot stämmobeslutet och helt enkelt strunta i att genomföra installationen? Är inte årsstämmans beslut bindande så att styrelsen inte kan själv ändra på beslutet utan det behövs ett nytt stämmobeslut för att ändra på det?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Utgångspunkten i BRL är att beslut om väsentliga förändringar i fastigheten inte får fattas av styrelsen om inte stadgarna föreskriver annat (9 kap. 15 § BRL). En liknande reglering finns i FL av vilken framgår att ärenden som ska hänskjutas till årsstämman även kan finnas upptagna i föreningens stadgar (6 kap. 10 § 4 p. FL). I övrigt ges ingen ytterligare vägledning i lagstiftningen.

Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Styrelsen är därför skyldig att följa stämmans beslut. Stämman kan alltså ge direktiv till styrelsen även i frågor som hamnar inom styrelsens kompetensområde; förvaltning av föreningens organisation och angelägenheter, inklusive den löpande förvaltningen (9 kap. 12 § bostadsrättslagen (1991:614) och 7 kap 4 § lag om ekonomiska föreningar. Enligt 6 kap 10 § FL har årsstämman rätt att bestämma om resultaträkning, vad man ska göra med årets vinst, ansvarsfrihet för styrelse och annat som står i lagen eller stadgarna. Detta medför att om det står i stadgarna att års/bolagsstämman är det högsta beslutande organet (samt att detta utgör väsentlig förändring som kräver stämmans godkännande enligt 9 kap 15 § BRL) så har styrelsen inte rätt att frångå stämmans beslut.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97662)