Styrelse som gjort annat med pengarna än överenskommet

FRÅGA
Vi har en idrottsförening på vårat jobb som vi la ner förra året vid årsmötet. Kassören skulle driva vårat lotteri året ut sedan skulle konton på banken stängas. 3 personer fick mandat att köpa saker till vårat gym för pengarna som fanns kvar det bestämdes på årsmötet 90 000 - 100 000. När 2018 närmade sig sitt slut så började medlemmarna undra varför det hände så lite i gymmet? Då hade det köpts in ett löpband och renoverats två löpband total kostnad cirka 28000kr. När vi undrade var pengarna tagit vägen så sa dom att alla pengar var slut. Efter många påtryckningar så kom det fram 26 000kr i kontanter som fanns vid avslut av konton. När vi krävde en ordentlig redovisning så fick vi de ett A fyra ark med anteckningar vad pengarna gått till. Då visade det sig att hela den gamla styrelsen 6 st hade delat på 30 000kr för dom tyckte att dom var värda det efter alla år. Sedan hade det varit en hemlig fisketur för cirka 7000kr med samma folk ungefär fortfarande lite hemligt vilka som var med på fisketuren. En person också från den gamla styrelsen hade varit på en löptävling för cirka 2000kr. Beslutet vi tog på årsmötet när föreningen lades ner var att tre personer från gamla styrelsen skulle investera alla pengar i vårat gym. Kostnad för mat på årsmötet finns plus en som spelade badminton året ut. Vi undrar vad vi ska göra nu dom har tagit 30 000kr själva och spenderat pengar på annat än vad vi bestämde på årsmötet. Goda råd önskas. Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår att ni som medlemmar är besvikna på dessa personers agerande och vill göra något åt saken. Som jag bedömer saken är deras förfarande brottsligt, och bör anmälas till polisen. Jag kommer därför först och främst gå igenom de brott jag kan tänka mig att personernas handlande rubriceras under, för att därefter föreslå hur ni bör gå vidare.

Vilka brott som kan passa in på dessa händelser

De brott som jag kan tänka att det rör sig om i detta fallet är någon dessa:

a) Förskingring

Förskingring regleras i 10 kap 1-3 §§ Brottsbalken. För att brottet ska anses föreligga krävs det att någon till följd av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning har fått egendom i sin besittning med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna. Har personen själv tillägnat sig egendomen eller på annat sätt åsidosatt vad han fått i uppdrag att göra med den på ett sätt som skapat vinning för honom/henne och skada för den berättigade, kan personen dömas till förskingring. Beroende på hur allvarlig gärningen är kan man landa i 1, 2 eller 3 §. Vid den mest ringa varianten är straffet böter eller fängelse i högst sex månader medan det vid normalgraden ligger på fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms gärningsmannen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Andra påföljder som kan bli aktuella är villkorlig dom, skyddstillsyn och samhällstjänst.

b) Trolöshet mot huvudman

Trolöshet mot huvudman regleras i 10 kap 5 § Brottsbalken och innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan när man exempelvis fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter. Har ett sådant missbrukande av ställning lett till skada (vilket jag uppfattar det som i erat fall, då det försvunnit pengar som skulle gått till annat) är det brottsligt. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vilket av brotten är det mest troligt att det rör sig om?

Vilket av brotten som personerna kan komma att göra sig skyldiga till beror på vilken/vilka av rubriceringarna som händelserna passar bäst in under. Passar en händelse in under båda kommer dock förskingring ha företräde.

Hur bör ni gå vidare?

Som jag nämnde i inledningen anser jag att de handlingar som dessa personer vidtagit är brottsliga. Därför tycker jag att ni bör göra en anmälan till polisen. När ni kontaktar polisen ska ni berätta vad som har hänt och det ni fått fram från den redovisning av pengarna som ni krävde. Behöver polisen därutöver ytterligare uppgifter och omständigheter kommer de att be er komplettera er anmälan med detta. Ni behöver inte själva sätta en rubricering på brottet (t ex förskingring) när ni ringer in, utan det sköter polis och åklagare som utreder händelserna under den brottsutredning som sedan kommer följa och kallas förundersökning. Finner man under förundersökningen att det tillräckliga bevis som talar för en fällande dom kommer åklagaren att väcka åtal.

Var ska ni vända er för att göra polisanmälan?

Anmälan kan ni göra på två sätt. Antingen genom att ringa polisen på 114 14 eller genom besöka en polisstation. På polisens hemsida kan ni läsa mer om hur man gör en polisanmälan.

Hoppas att ni fått svar på er fråga. Är det något som framstår som oklart eller om ni har några följdfrågor på svaret så går det bra att maila mig på tora.odin@lawline.se.

Lycka till!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?