Styra vem som ärver.

FRÅGA
Vi är fyra bröstarvingar. I Sverige har alla vi rätt till arv. Kan föräldrarna skriva över eller sälja egendom till en/två av oss så de blir ägare så de andra inte kan ärva denna egendom som tex sommarstuga eller huset de bor i? Kan de på detta sätt skydda tex en sommarstuga så de andra inte kan ärva den?
SVAR

Hej och tack för att du kom till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du är intresserad över möjligheterna till att styra vart ett arv hamnar.

En privat fastighet fungerar som vilken egendom som helst, d.v.s. en ägare kan förfoga över den genom att sälja,ge i gåva, hyra ut etc. Inget i civilrätten stoppar dina föräldrar från att ge över fastigheten principiellt.

I arvsrätten hittar vi snarlika regler. Arvsrätten är en del av civilrätten, men utgår från ett annat mål. Här vill man reglera ett arv rättstvist där en vilja inte finns, men när det väl finns en vilja så kommer arvsrätten inte stoppa en. Därav är:

Första möjligheten är att i ett testamente ge fastigheten genom arv. Ett testamente skulle försäkra att egendomen går dit föräldrarna vill.

Det andra sättet är som du föreslog, d.v.s sälja ge fastigheten i gåva. Här finns en presumtion om förskott på arv enligt 6:1 ÄrvB. Dock ger lagrummet utrymme för att det inte ska ses som förskott genom passagen " om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. ".

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88319)