Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?

FRÅGA
Hej Igår var jag inne på en ICA butik och fick en utmaning ovänner att stjäla saker jag skällde till värde av 120 kr det var en utmaning och om man inte gjorde utmaningen skulle man bli straffad. En vakt såg vad som hände han pratade med mig sen kom polisen till plats dom sa att det skulle vara ringa stöld men inget straff har bestämt den jag ska ha förhör med polisen snart jag är under 18 jag är 17 år gammal och undrar vad som kommer hända
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du stulit varor på ICA till ett värde av 120 kronor och att du nu undrar kring vad som kan komma att ske i framtiden till följd av detta.

Ringa stöld

Ditt agerande var olovligt och brottet som aktualiseras är ringa stöld, vilket återfinns i (8 kap. 2 § brottsbalken). I lagtexten skriver man om "brottet med hänsyns till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa, döms för ringa stöld i böter eller fängelse i högst sex månader". Påföljden blir dock nästan uteslutande dagsböter.

Hur kommer den kommande processen att se ut?

Förhör

Du anger i frågan att du blivit kallad till ett förhör med polisen. Där ska du även fått en möjlighet att önska en offentlig försvarare, som kommer att till vara din hjälp och biträda dig vid förhöret. Om det är så att du inte önskar någon specifik offentlig försvarare, så är det istället tingsrätten som kommer att förordna en. Utgångspunkten är att personer under 18 år får en offentlig försvarare. Vid förhöret kommer du delges misstanke om brott, i detta fall ringa stöld.

Vad händer efter polisförhöret?

Efter förhöret så kommer ärendet att utredas vidare. Det kommer därefter att skickas vidare till Åklagarmyndigheten. Det är denna myndighet som kommer att fatta beslut om materialet och bevisningen är tillräcklig för att väcka åtal. Om åtal väcks så innebär det att en rättegång kommer ta plats. Rent konkret med att väcka åtal så innebär att åklagaren skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. När det har skett så kommer som sagt en rättegång att ta plats; då kommer du att få en kallelse från tingsrätten om när rättegången är.

Vad kommer hända vid en ev. rättegång?

Om det blir en rättegång av det hela, så kommer det att inledas med att åklagaren framför vilket brott som du är misstänkt för, i detta fall ringa stöld. Åklagaren kommer även presentera vilken bevisning som finns i målet, ex. kameraövervakningen, om sådan finns från ICA-butiken. Försvaret kommer invända med potentiell motbevisning. Därefter kommer du att bli förhörd och slutligen kommer rätten att fråga lite kring dina personliga förhållanden m.m

Sammanfattning

Brottet du högst förmodligen kommer delges misstanke för är ringa stöld. Påföljden för detta brott kommer med största sannolikhet att stanna vid dagsböter, men i slutändan är det domstolen som avgör detta med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (732)
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?
2021-09-30 Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?
2021-09-29 Tog kompisens ID, är det stöld?

Alla besvarade frågor (96397)