Stulit pengar från arbetsgivare

FRÅGA
Jag har slutit pengar från min arbetsgivare värde 7000kr. Aldrig gjort denna i mitt liv. Det va en ganska tufft period så jag tror att jag va inte lika stark att hålla mig. Min arbetsgivare kommer att göra en polisanmäla?Vad kommer att hända? Kommer jag hamna i fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera olika brottsrubriceringar som skulle kunna passa in på ditt agerande.

Stöld regleras i 8 kap. 1§ Brottsbalken (BrB) och innebär att en person tar en annans egendom ur dennes besittning. Vidare måste det finnas tillägnelseuppsåt hos den som tar egendomen, dvs syfte att tillägna sig egendomen, och tillgreppet måste innebära skada.

I ditt fall så verkar rekvisiten för brottet stöld vara uppfyllt. Påföljden för stöld är maximalt 2 års fängelse. Det kan dock vara så att något annat brott kan ha begåtts.

Brottet förskingring regleras i 10 kap. 1§ BrB. För att det brottet ska vara aktuellt krävs det att gärningspersonen har missbrukat förtroende. Det krävs att personen har en självständig ställning för att förvalta eller redovisa egendom och att denne tar egendom som finns i dennes besittning för någon annans räkning. Påföljden för brottet är fängelse i högst 2 år.

Trolöshet mot huvudman regleras i 10 kap. 5§ BrB. Rekvisiten som ska vara uppfyllda är att gärningspersonen har en särskild maktställning och har missbrukat sitt förtroende, vilket resulterat i att huvudmannen, i detta fall din arbetsgivare, har lidit ekonomiskt skada. Påföljden för brottet är böter eller fängelse i högst 2 års tid.

Då jag inte vet hur du kommit över pengarna samt vilka arbetsuppgifter du har haft är det svårt för mig att svara på vilket av dessa brott som du har gjort dig skyldig till.

Huruvida du kommer hamna i fängelse eller inte är också svårt för mig att svara på. Om du anses skyldig till brottet stöld eller förskingring så är fängelse den aktuella påföljden. Dock kan fotboja komma att bli aktuellt som ett alternativ till fängelse, beroende på hur långt fängelsestraff det blir. Även villkorlig dom kan komma att bli aktuellt.

En prövning av påföljden sker från fall till fall och man beaktar flera olika omständigheter, tex huruvida du tidigare har blivit dömd för liknande brott.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (618)
2020-08-10 Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?

Alla besvarade frågor (82781)