FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN11/10/2016

Studiestöd för extra veckor för personer över 40 år

Vad menas med särskilda skäl i studiestödslagen 3 kap. 8 § ang. ansökan om fler veckor för studier på gymnasial nivå om jag är över 40 år?

Jag saknar fullständigt gymnasiebetyg och behöver extra veckor för att läsa in högskolebehörighet och studera vidare för att ordna ett arbete. Kan det räknas som särskilda skäl även om det inte leder till ett omedelbart arbete efter studierna på gymnasienivå som ansökan för extra veckor gäller?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 3 kap. 8 § fjärde stycket studiestödslagen, där bestämmelsen som du hänvisar till finns, anges att studiemedel kan lämnas för längre tid från och med det år då den studerande fyller 40 år om det finns särskilda skäl. I förarbetena till bestämmelsen står det att särskilda skäl anses föreligga om en person har förbrukat studiestödsveckor för mer än sju år sedan och han/hon därefter av arbetsmarknadsskäl, personliga skäl eller andra liknande skäl behöver fullfölja en utbildning, vill vidareutbilda sig eller få breddad utbildning som inte återstående antal studiestödsveckor räcker till. Särskilda skäl anses inte föreligga om en person studerar för första gången på den aktuella studienivån och avser att läsa in dubbla utbildningar eller omedelbart komplettera en nyligen avslutad utbildning. Särskilda skäl anses inte heller föreligga för en person som inte har några arbetsmarknadsskäl och inte heller andra personliga skäl som kan kopplas till yrkeslivet eller krav på kompetensutveckling i samhället.

Som arbetsmarknadsskäl räknas bland annat att en person saknar en treårig behörighetsgivande gymnasieutbildning eller gymnasial yrkesutbildning och behöver extra veckor för att uppnå behörighet. Den utbildning som personen söker studiemedel för måste i så fall öka möjligheterna att få eller behålla ett arbete.

Av vad som framgår av det du har skrivit i din fråga tycker jag att det verkar som att du kan ha arbetsmarknadsskäl för att få beviljat studiestöd för fler veckor. Något krav på att studierna leder till arbete omedelbart efter att de är avslutade finns inte, utan endast att studierna ökar möjligheterna till ett arbete. Det är CSN som beslutar om du ska beviljas studiestöd för fler veckor, så jag kan inte ge något säkert svar. På CSN:s webbsida finns mer information: HÄR


Hoppas du är nöjd med svaret, och lycka till med dina studier!

Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och CSN? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo