Studielån vid bodelning

2021-01-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min fru ska skiljas. Vi har en hel del studielån. Skall dessa räknas som gemensamma skulder vid en bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap 3§ Äktenskapsbalken (framöver kallar ÄB) svarar makar för sina egna skulder.

Vid bodelningen med anledning av skilsmässa så ska ni räkna av skulder mot er del av giftorättsgodset (11 kap 2§ 1st ÄB). Ett eventuellt överskott efter denna avräkning läggs samman med din frus del av giftorättsgodset och delas sedan lika mellan er (11 kap 3§ ÄB).

Det innebär att om du har giftorättsgods för 100 000 kr, och skulder på 70 000 kr så dras skulderna av från giftorättsgodset. Återstående del av giftorättsgodset (30 000 kr) ska läggas ihop med din frus överskott för att därefter delas lika er emellan. Har du då ett överskott om 30 000 och din fru på 90 000 ska 120 000 kr delas lika er två emellan. Får man ett underskott kommer detta inte ligga den andra makan till last, utan man får istället "behålla" all sitt giftorättsgods för att täcka skulderna och kan då inte bidra med något giftorättsgods i bodelningen.

Sammanfattningsvis: Studielånen dras av ifrån respektive del av giftorättsgodset innan eventuellt överskott från var sida ska delas lika makarna emellan. Lånen är på så sätt inte att betrakta som "gemensamma".

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97636)