FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN30/12/2021

Studiebidrag - till vem och vad?

Jag är separerad sedan 6 år. Min 17 åriga son har bott hos oss växelvis men sedan I april har han bott endast hos mig. Hans pappa har då betalat underhåll. När sonen bodde växelvis så gick sonens studiebidrag in på bådas våra konton. Nu när sonen bor hos mig på heltid har hans pappa ändå behålla hans studiebidrag och säger att han gör det pga av att han har utgifter för sonen då han betalar underhåll, får han behålla studiebidraget när sonen bor heltid hos mig? Han vägrar även att ge det till sonen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida din sons far kan behålla din sons studiebidrag nu när sonen enbart bor hos dig.

Allmänt om studiebidrag

Studiebidraget regleras i studiestödslagen. I 2:3 studiestödslagen står att studiebidraget lämnas från och med kvartalet närmast efter det kvartal då den studerande fyllt 16 år.

Vem råder över studiebidraget?

Enligt 9:1 föräldrabalken (FB) är den som är under 18 år omyndig och får således själv inte råda över egendom. Dock får den underårige själv råda över det som denne förvärvat genom eget arbete efter att han fyllt 16 år (9:3 FB). Bestämmelsen innefattar dock inte studiebidraget.

För barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är dessa förmyndare enligt 10:2 FB. Enligt 13:1 FB får ett omyndigt barns föräldrar, när dessa är förmyndare, som huvudregel bestämma hur tillgångarna som står under deras förvaltning ska användas.

Underhåll

Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet fram tills dess att barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande studerar på gymnasiet därefter kan föräldrarnas underhållsskyldighet sträcka sig över ytterligare en tid - dock inte längre än tills dess att barnet fyllt 21 år (7:1 FB). Underhållet beräknas efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Hänsyn ska vidare tas till barnets egna sociala förmåner.

Underhållsbidrag ska betalas från förälder som inte bor med barnet till den föräldern som varaktigt bor med barnet och fastställs genom dom eller avtal (7:2 FB).

Vad gäller i ert fall?

Det finns inga tydliga riktlinjer för huruvida studiebidraget kan räknas in i underhållsbidraget från barnets pappa eller inte. Studiebidraget får dock förvaltas av vårdnadshavaren, vilket möjliggör för pappan att i praktiken använda studiebidraget på det sätt han behagar. Mitt råd blir således att undersöka möjligheterna att få hela studiebidraget utbetalat till dig. När din son fyller 18 år kommer hela bidraget istället att betalas ut till honom, samtidigt som underhållsskyldigheten kan fortlöpa tills att han gått ut gymnasiet.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och CSN? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”