Studenters rättigheter vid försenat tentamensresultat

Om jag inte får tillbaka ett tentamenresultat trots att jag har skrivit tentan, följt instruktioner och inte brutit mot någon föreskrift, har jag rätt att stämma universitetet eller institutionen i fråga? Alternativt: Om jag får tillbaka en tentamen med stort uppehåll, d.v.s. långt efter 15 arbetsdagar, har man också rätt att stämma institutionen eller kräva ersättning? Tack!

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om det finns något sätt att kräva av universitetet att du får ditt tentamensresultat, dels om du har rätt till någon ersättning pga. det försenade tentamensresultatet. För att besvara dina frågor kommer jag inledningsvis att beröra den vanligt förekommande regeln att tentamensresultat ska ges inom 15 arbetsdagar. Jag kommer i mitt svar utgå från att du studerar på ett statligt universitet eller högskola.

Att en tentamen ska rättas inom 15 arbetsdagar är inte en laglig rättighet för studenter

Det finns ingen specifik lagregel som sätter en tidsgräns för när universitetet måste meddela dig ett betygsbeslut för en genomförd tentamen. Med andra ord är det universiteten själva som i lärosätets egna regler väljer vilken tidsgräns som ska sättas. Det är många universitet som valt att sätta gränsen vid 15 arbetsdagar då detta anses vara en gräns som uppfyller de lagliga krav som ställs på att universitetets handläggning måste ske snabbt och enkelt (9 § första stycket FL, Universitetskanslersämbetets vägledning: Rättssäker examination).

Det finns inte heller några direkta följder av att universitetet inte har meddelat ett resultat inom den tidsgräns de själva har bestämt i lärosätets regler, vilket i ditt fall verkar vara 15 arbetsdagar. Däremot finns vissa lagliga rättigheter som du som student har till följd av ett försenat tentamensresultat. Jag kommer nedan att ta upp vilka dessa rättigheter är.

Dina lagliga rättigheter som student till följd av försenat tentamensresultat

Du som student har rätt att blir underrättad om anledningen till att du inte fått tillbaka ditt tentamensresultat när det är fråga om försening av rättningen. Detta bör du kunna kräva redan efter några dagar efter den satta tidsgränsen. Skulle det vara så att du inte fått ditt tentamensresultat inom 6 månader, så kan du skriftligen begära att universitetet ska meddela ett resultat och detta måste då ske inom 4 veckor. (6 §, 11 §, 12 § första stycket FL)

Det finns ingen lagstadgad rätt till ersättning för försenat tentamensresultat

Det finns ingen specifik lagregel som ger dig rätt till ersättning på grund av att du får tillbaka tentamen efter den tidsgräns som universitetet bestämt, i ditt fall 15 arbetsdagar. Att föra en skadeståndstalan är troligen inte heller något som kommer att ge dig rätt till ersättning. Staten kan bli skadeståndsskyldig om en myndighet vållar skada genom sin myndighetsutövning genom fel eller försummelse. Själva skadan kan vara rent ekonomisk, dvs att myndighetens felaktiga agerande leder till att man förlorar pengar. I ditt fall saknas någon sådan skada eftersom det försenade resultatet inte lett till att du förlorar några pengar. Det är inte heller särskilt troligt att universitetets agerande räknas som felaktigt, med tanke på att det saknas någon lagstadgad tidsgräns för när resultatet måste ges. (3 kap. 2 § punkt ett, SkL.)

Sammanfattat – vad gäller i ditt fall

Du har inte rätt till någon ersättning för att du får tillbaka tentamen efter längre tid än 15 arbetsdagar, varken genom någon specifik lagregel eller genom en skadeståndstalan mot universitetet. Om du inte har fått tillbaka din tentamen senast 6 månader efter att du genomförde den kan du dock i en skriftlig begäran till universitetet kräva att din tentamen bedöms och att du får ett resultat. Du bör redan nu kunna höra av dig till universitetet och kräva att de ska meddela dig orsaken till förseningen.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000