Strikt skadeståndsansvar för hundägare - vad omfattar skadeståndsskyldigheten?

Hej,

Vår hund (liten blandras)blev ihjälbiten av tre jämthundar som inte ägaren orkade hålla. Alla var i koppel.

Vad kan vi få i ersättning av den ägaren. Vi hade ingen livförsäkring, bara sjukförsäkring. Kan vi kräva summa för kremering, läkarbesök (jag blev biten i handen av någon av hundarna) och pengar till en ny hund. Det är polisanmält, men blev nerlagt ärende, tyvärr.

Detta var mycket ledsam historia.

Tack för något svar.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 19 § 1 st. lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundägare s.k. strikt ansvar för de skador som deras hund orsakar. Detta innebär att ägaren är skyldig att ersätta dessa skador, även om han eller hon inte kan anses ha varit oaktsam eller på annat sätt agerat klandervärt. Ni har av den anledningen definitivt rätt till skadestånd från jämthundarnas ägare.

Frågan är då vilka kostnader skadeståndet omfattar? Enligt 5 kap. 6 § Skadeståndslagen omfattar ersättning för sakskada (djur anses vara saker i lagens mening) följande: sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller förlust i näringsverksamhet. Med tanke att det faktiskt är en hund som här blivit ihjälbiten och det inte är fråga om skada på ett dött ting som lagen utgår från blir det lite komplicerat att avgöra hur ovan nämnda bestämmelse ska tillämpas i fråga om skador på djur. Denna fråga har dock prövats i praxis.

I rättsfallen NJA 2001 s. 65 I och II prövades frågan hur skadestånd ska beräknas vid skada på hund och katt, när skadan orsakats av andra djur. I fall I hade en katt dödats av en hund. Kattens ägare fick ersättning för både kattens värde, veterinärskostnader (katten dog inte direkt så den togs till veterinär) och för avlivningskostnaderna. HD uttalade nämligen följande:

"De utgifter som (kattens ägare) sammanlagt ådrog sig i anledning av kattens skador och för vilka han begärt ersättning kan inte anses överstiga de kostnader som en kattägare rimligen kan beräknas vara beredd att ta på sig under de omständigheter som förelåg."

I fall II uttalade HD samma sak beträffande en hund. Min bedömning är därmed att ni kan få ersättning för kremeringskostnader, vilket bör falla under "annan kostnad" i 5 kap. 6 § skadeståndslagen, och även för återanskaffningskostnaden, d.v.s. för att köpa en ny hund. Detta trots att ni inte hade någon livförsäkring på hunden. I ovan nämnda fall I i NJA 2001 s. 65 framgår nämligen att katten inte var försäkrad och ersättning kunde ändå utgå.

Beträffande de skador du ådrog dig kan du få ersättning av hundens ägare för läkarkostnader och eventuella inkomstförluster och fysiskt och psykiskt lidande.

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Återstår några otydligheter eller har du fler frågor är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”