Strikt skadeståndsansvar för hundägare

Vår 8-månaders valp (stor hund) har i lek med en annan hund sprungit omedvetande in i en 70-årig dam som var med inne i en hundrastgård. Hon ramlade omkull, slog sig och fick åka in med ambulans. Dock var skadorna ej livshotande men man ville ändå åka in och göra en kontroll då damen blev medvetlös några sekunder. Vad händer vid en sådan här sak? Nu visade sig att damen och hennes dotter ändå förstod att det var en olycka och lämnade platsen med ambulans med ett gott mod trots omständigheterna. Men kan vi bli skyldiga för något? Hunden var tillsammans med min bror vid olyckan, vi ägare var inte med för det skedde under tiden som min bror passade vår hund. Ska även tillägga att min bror var med efter olyckan och hjälpte till med damen och han ringde ambulansen (så han tog ansvar för situationen). Mvh, Sophie

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i den här situationen där främst lagen om tillsyn för hundar och katter beaktas.

Strikt ansvar för hundägare
Som utgångspunkt gäller ett strikt ansvar för hundägare, vilket innebär att ägaren till hunden har en skyldighet att betala den skada som hunden orsakar för annan (se 19 § lagen om tillsyn för hundar och katter). Det strikta ansvaret innebär att det inte görs någon bedömning av om ägaren varit oaktsam eller på något sätt brustit i tillsynen över hunden. Även hundens innehavare har ett strikt ansvar, alltså den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Detta innebär att det strikta ansvaret övergår på din bror i förevarande fall vilket innebär att han måste ersätta eventuella skador som uppkommer till följd av att hunden sprungit in i den 70-åriga damen. Detta beror på att din bror hade ansvaret (tillsynen) för hunden vid tillfället som olyckan skedde.

Skadeståndsbeloppet kan dock jämkas om den skadelidande anses som medvållande (se 6:1 skadeståndslagen). Huruvida någon anses som medvållande avgörs från fall till fall och det kan då exempelvis bedömas utifrån om hunden blev provocerad eller inte. I detta fall skulle det kunna diskuteras om damen varit medvållande, detta är emellertid knappast fallet eftersom hon inte kan läggas till last bara på grund av det faktum att hon befunnit sig i hundträdgården - eftersom människor ska kunna vistas där tillsammans med hundar utan att bli skadade.

Sammanfattning och rådgivning
När en hund orsakar en skada gäller alltså alltid strikt ansvar. Den som haft tillsyn över hunden i detta fall ses som innehavare och blir då ansvarig för att betala eventuella skador som hunden orsakar. Generellt kan ni bestämma hur eventuell ersättning ska betalas emellan er, om det är du i egenskap av hundägare som ska betala för att sedan kräva ut skadeståndsbeloppet från din bror - eller att han betalar skadeståndet för skadorna själv, även om han inte orsakat skadan. Själva skadeståndsbeloppet kan sänkas om det exempelvis är två hundar som bråkar med varandra och ena blir skadad, men det beror som sagt på från situation till situation.

Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga!

Dani GobraeelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000