Strikt skadeståndsansvar för hundägare

FRÅGA
Ett jaktlags hund sprang från deras mark , över en bit kommunal mark in på våran tomt och högg och högg våran katt , vi rusade fram och skrämde bort hunden. Vi åkte direkt till veterinären men katten avled på väg dit . Fråga : Får hund ägaren jaga med lös hund nära villa område utan uppsikt av hunden ? Vad gäller ?Jag fick tag på ägaren , han betalade hela veterinärkostnaden
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad hundägare har för skyldigheter när de har sin hund lös samt om man får jaga med hund i villaområden.

Tillämplig lag
För att besvara din fråga kommer jag leta vägledning i lagen om tillsyn över hundar och katter, jaktlagen samt skadeståndslagen.

Vad säger lagen?
En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren av hunden. Denna plikt finns oberoende av om hen har orsakat skadan eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att det föreligger ett strikt skadeståndsansvar vilket med andra ord leder till att en hundägare, oberoende av omständigheterna, kommer vara skadeståndsskyldig för den skada som hens hund orsakar.

Omfattningen av skadeståndet ska täcka värdet för egendomen eller för dess reparation samt annan kostnad som uppkommit till följd av skadorna (5 kap. 7 § Skadeståndslagen). I detta avseende är er katt att betrakta som en lös sak, eller lös egendom, i juridisk mening. Detta innebär att skadeståndet som hundägaren är skyldig att betala ska uppgå till värdet av katten alternativt nyvärdet för en likvärdig katt. Detta ska alltså utbetalas vid sidan av skadestånd för veterinärskostnaden, som kan räknas till en kostnad som uppstått till följd av skadan.

Vad gäller jakten som sådan, ska den alltid utföras på ett sätt som inte orsakar onödigt lidande för vilt och så att människor och egendom inte utsätts för fara (27 § Jaktlagen). Om någon bryter mot denna bestämmelse kan jägaren dömas till böter om denne gjort det med mening eller av grov oaktsamhet. En förutsättning är dock att beteendet inte är straffbelagd enligt brottsbalken (45 § tredje punkten Jaktlagen).

Sammanfattning – du har rätt till skadestånd
Utifrån det som återgivits ovan om vad lagen säger om dessa situationer bör du ha rätt till skadestånd från hundägaren. Både för kostnaden av en likvärdig katt och för veterinärskostnaden. Då hundägaren redan betalat veterinärskostnaden faller ju rätten till skadestånd på den punkten naturligt bort.

I övrigt kan det argumenteras för att jägaren har brutit mot jaktlagens bestämmelser om försiktighet, då hen inte iakttagit den försiktighet som krävs vid jakt nära bebyggelse. Detta kan i sig föranleda att böter ska betalas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (385)
2020-01-31 Tillsyn över katter
2020-01-29 Blir hundägaren skadeståndsskyldig om hunden blir påkörd av en bil?
2020-01-21 Strikt ansvar för hundägare
2019-12-31 Vem ansvarar om en hund biter någon?

Alla besvarade frågor (77159)