FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare31/07/2016

Strikt skadeståndsansvar för hundägare

Min katt gick in i grannens trädgård deras hund stod bunden i lång lina men attackerade och bet vår katt. Vi åkte till dj-sjukhuset där den konstaterades död. Katten blev kremerad, vem står för kostnaden?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om ansvar för hundar och katter regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt 19 § ansvarar hundens ägare (alternativt innehavaren) för skador som hunden orsakar, oavsett om ägaren vållat skadan eller ej. Med andra ord rör det sig om ett s.k. strikt skadeståndsansvar för hundägaren. Av denna anledning spelar det ingen roll om hunden är kopplad, samt befinner sig på sin egen tomt när olyckan sker. Hundägaren är enligt huvudregeln alltid skyldig att ersätta de skador som hunden orsakar. Observera att regeln om strikt skadeståndsansvar inte gäller för kattägare. Utan att veta några närmare detaljer om det specifika fallet blir svaret således att grannen är skyldig att ersätta dig för de kostnaderna som uppstått till följd av att katten dog. Dock kan det vara så att grannen vill hävda att du som kattägare brustit i din tillsyn och därmed varit oaktsam, varför du själv bör bära en del av kostnaderna. För att en sådan situation ska kunna bli aktuell måste din granne då kunna bevisa att din oaktsamhet bidragit till olyckan. Men som du kan utläsa ur svaret talar ändå lagen till din fördel.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Lycka till!

Vänligen,

Desirée Wiberg HammarRådgivare