Strikt ansvar vid skada orsakad av hund

Hej jag var bjuden i privat hem på middag. Hade med present till deras hundar som då var i ett separat rum då värdinnas äldre far är rädd för hundarna. Jag gick med värdinnan in och hon gav tuggbenen till sina hundar. Vi böjde båda ned och klappade den som var närmast. Sedan vände jag mig för att klappa den andra också. Då flög den och bet sig fast i min arm. Ägaren säger att det var helt o hållet mitt fel. Hon har inte sedan dess kontaktat mig med har talat om för min son(som sambor med hennes dotter) att jag får skylla på mig själv. Jag fick söka mig till läkare: antibiotika och stelkrampsspruta. Jag kan ingenting om hundar så initialt köpte jag hennes påstående men nu börjar jag fundera: vem är ansvarig, juridik mm kan ngn hjälpa mig med detta? 


Lawline svarar

Hej, och tack för att din fråga!

Bestämmelser om ansvar över hundar finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Som jag förstår din fråga undrar du vem som bär det juridiska ansvaret för hundens agerande och av 19 § framgår att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare även om det inte är ägaren som vållat skadan. Det innebär att den som är ägare till hunden bär ansvaret för den skada som hunden orsakat dig. Ansvaret enligt denna bestämmelse är ett strikt ansvar vilket innebär att du inte behöver visa att ägaren till hunden varit oaktsam i sitt ansvar, det räcker att ägarens hund orsakat dig skada.

För att kunna utkräva ersättning för den skada som åsamkats dig bör du, förutsatt att hundägaren inte frivilligt ersätter dig, lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Information om hur du går vidare med en stämningsansökan finner du här:

http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

Hoppas detta varit till hjälp, om inte får du gärna ställa ytterligare frågor.

Bästa hälsningar,

Evelina


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000