Strikt ansvar vid medvållande till skada (lag om tillsyn av hund och katt)

FRÅGA
Min hund har bitit en annan hund..! Problemet som uppstår är, vem är ansvarig.. Jag het att det är min hund som bitit... Följande hände.. Min hund sitter fastbunden i lina på trädgården.. Grannens hund springer ALLTID lös.. När han springer in på våran trädgård o raka vägen fram till min hund blir hon rädd och försvarar sig på sin trädgård... Grannen får åka till veterinären.. Jag anser detta vara grannens problem då dom låter sin hund löpa från trädgård till trädgård utan att bry sig det minsta.. Jag kopplar ju min hund i en lina fastbunden i trädet av en anledning.. Eller har jag helt fel?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp!

För skador som uppkommer i samband med hundar är lag om tillsyn av hundar och katter (2007:1150) (jag kommer kalla den "hundlagen" hädanefter) tillämplig. Generellt sett gäller skadeståndslagen (1972:207) (hädanefter SkL) såvida inte det finns specifik lag som reglerar fallet. I ditt fall så gäller först och främst hundlagen, och för i det fall det inte finns reglerat, skadeståndslagen. Således kommer jag att hänvisa till båda.

Enligt 1 § av hundlagen framgår ett ansvar att hålla hundar under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Av 19 § framgår att en skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare (eller innehavare), även om han eller hon inte har vållat skadan (19§).

Här talar vi om något som heter strikt ansvar vilket innebär att hundägaren har oavsett omständigheter skyldighet att ersätta skador som hunden orsakat. Detta är utgångspunkten i lagen. Av andra meningen framgår dock att hundägaren har rätt att återfå det denne betalat av den som orsakat vållat skadan.

Ur denna aspekt skulle jag bedöma det som att, mycket riktigt som du skriver, det är grannen som vållat till skadan då denna varit vårdslös i tillsynen av sin hund. Du som hundägare har gjort det som rimligen kan krävas av dig då du haft din hund kopplad på din egen tomt.

Rätten att återfå det du är skadeståndsskyldig för kallas för regressrätt. Jag är dock inte helt säker på att detta är den smidigaste vägen att gå. Det innebär att du först måste betala för att sedan återkräva detta beloppet med hänvisning till 19 § av hundlagen. Därför skulle jag istället föreslå att du hänvisar till att du vill jämka skadeståndsskyldigheten enligt 6 kap. 1 § SkL. Här föreligger möjligheten att jämka beloppet helt eller delvis, beroende på vad en domstol kommer fram till. Här hänvisar du helt enkelt till att grannen har medverkat helt till att skadan uppkommit och du vidtagit alla lämpliga åtgärder gällande tillsyn av din hund. Jag har svårt att se att du inte skulle få gehör för denna invändning hos en domstol.

Således är mitt slutgiltiga svar att du har rätt i din bedömning, du borde inte i slutändan behöva betala för de uppkomna skadorna, enligt de omständigheter du anger. Det är dock en domstol som får göra denna bedömning om ni skulle ta tvisten via den vägen. Jag skulle dock rekommendera att du först och främst försöker samtala och komma överens med grannen, kanske då med hänvisning till detta svar.

Hoppas du fått hjälp i ditt ärende!

Med vänliga hälsningar,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (402)
2020-07-06 Vem bär ansvaret om ens hund biter någon?
2020-06-24 Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra
2020-06-22 Hundägares ansvar
2020-06-12 Djurägares skadeståndsansvar och vad man kan få skadestånd för

Alla besvarade frågor (81730)