Strikt ansvar som hundägare

FRÅGA
Om hund A och hund B båda är lösa under träning och hund A springer fram till hund B, vilket utlöser en attack från hund B. Vilket leder till skador på hund A som tvingas söka veterinärvård. Kan hund A:s ägare anses som medansvarig till olyckan då den personen släppte fram sin hund till hund B. Samt är ägaren till hund A ansvarig att stå för kostnaden för psykvård av hund B om de anser att de behövs.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om tillsyn över hundar finns reglerade i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (HKL), se här.

Bestämmelser om skadestånd finner du i Skadeståndslagen (SkL), se här.

Strikt ansvar
Som hundägare ansvarar du för din hund och för att den inte ska orsaka problem för omgivningen vilket framkommer av 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter (KHL), se här. Du är därmed strikt ansvarig för din hund vilket innebär att du ska ansvara för skadan som din hund orsakat oavsett om du varit oaktsam eller inte.

Ersättning för skador orsakade av hundar.
Då din hund B har orsakat skador på hund A ska du ersätta dessa enligt HKL 19 §. Sakskadors omfattning finns reglerade i SkL 5:7. Här kommer du troligtvis få stå för veterinärkostnaderna för A. Däremot i det fall hund A gjorde så att din hund B gick till attack mot A kan ditt skadestånd jämkas eftersom att hund A medverkat till skadan, SkL 6:1 st. 2. Jämkningen sker efter vad som är skäligt, SkL 6:1 st. 3. Här saknar jag omständigheter för att utreda om jämkning föreligger eller inte.

Angående din hunds eventuella psykiska skador saknar jag omständigheter kring händelsen för att bedöma en ev. ersättning för de psykiska skadorna.

Sammanfattning och råd
Strikt ansvar innebär att man som hundägare ansvarar för skador som sin hund orsakat oavsett om skadan uppkommit på grund av att man varit oaktsam eller inte. Eftersom att hund B skadat hund A ska du ersätta den uppkomna skadan. Här råder jag dig att kolla om även din hund har fått några skador. Om nu båda hundarna var lösa under träningen kan det hända att ni båda är strikt ansvariga gentemot varandra.

Det bästa vore om du pratade med hundägare A och försöker lösa det er emellan. I det fall hundägare A inte är medgörlig råder jag dig att ta kontakt med en jurist för vidare rådgivning angående ev. skadeståndstalan. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (437)
2020-12-28 Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?
2020-12-20 Ersättning för skador orsakade av hundar
2020-12-19 Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?
2020-11-30 Får man ha lös hund på inhägnad tomt?

Alla besvarade frågor (88337)