Strikt ansvar och skadeståndsersättning

FRÅGA
Hej!.Jag har blivit biten av en schäfer som gjorde ett utfall blev biten i höger underarm rejält och fick uppsöka sjukhus det blev ett sår på 5 cm och ett annat på 7 cm blev sydd med 15 stygn fick antibiotika och stelkramps spruta och en sjukskrivning på 14 dagar och lär väl få ett fult ärr där!..Vad kan jag kräva för skadestånd för sveda och värk ärr mm??. Ägarens hemförsäkring trygg hansa är inkopplat..
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En hundägare har ett strikt ansvar för skador som ens hund har orsakat enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Med strikt ansvar menas att oavsett om ägaren uppsåtligen låtit hunden attackera dig eller om ägaren varit oaktsam så föreligger skadeståndsansvar.

I ditt fall så har du blivit utsatt för en personskada vilket följer av 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207)(SkL). Det du kan få ersättning för vid en personskada är (enligt 5 kap. 1 § SkL):

Sjukvårdskostnader och andra utgifter Inkomstförluster Sveda och värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt. Du kan också begära ersättning för eventuella kläder som gått sönder eller liknande i samband med attacken. Dessa skador brukar benämnas som sakskador.

Vilka exakta belopp som du ska kräva är för mig svårt att svara på, det mesta brukar bestämmas via schabloner där en mängd olika faktorer vägs samman.

Men för att du ska få en viss vägledning så har Trafikskadenämnden exempelvis för 2017 tagit fram en schablon för sjukvårdskostnader på 4000kr/månad de sex första månaderna från skadetillfället men i vissa fall kan även detta belopp höjas beroende av dina skador.

Hur mycket du kan få i skadestånd för ärren är även det en bedömning med olika steg: framträdande skador ger enligt Trafikskadenämnden mellan 5400-10 800kr i ersättning medan exempelvis den högsta ersättningen ges för en skada som anses vara frånstötande (mellan 74 400- 105 600kr). Däremellan finns ytterligare fyra kategorier: klart framträdande, vanprydande, klart vanprydande och uppenbart vanprydande. Din ålder är även en bidragande faktor till hur mycket ersättning du får. En ung person får högre ersättning än en äldre.

Utan att se bilder och medicinska utlåtanden är det därför svårt för mig att bedöma. Jag kan däremot hänvisa dig till en av våra verksamma jurister om du vill ha vidare juridisk hjälp med att kräva ersättning eller behöver ett ombud i en eventuell framtida domstolstvist. Du kan boka tid med en av dem här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?