Strikt ansvar för hundar - häst avlider

FRÅGA
Jakthund jagade och bet en häst inne i hästhagen. Skadorna på hästen blev så allvarliga att hästen blev avlivad av veterinär.Vilken ersättning kan hästägaren begära? Täcker hundens försäkring kostnaderna?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om ansvaret för hundar som regleras i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt § 19 ska en skada som orsakas av hunden ersättas av hundens ägare, även om ägaren inte vållat skadan. Detta kallas för strikt ansvar, eftersom det inte finns något krav på vållande. Med ägare/ innehavare av hund avses här den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Det betyder att strikt ansvar t.ex. även kan drabba en fodervärd.

Det strikta skadeståndsansvaret omfattar hundbett på människor och djur, men även andra skador som hunden orsakar. Det innebär i ditt fallet att hästägaren kan begära skadestånd av hundägaren. Det kan antingen göras upp i godo personligen med hundägaren, eller så kan ett skadeståndsanspråk lämnas in till Tingsrätten.

Om hästägaren och hundägaren kan göra upp ersättningen på egen hand, så kan det vara så att hundens ersättning täcker skadan men det beror på vad det är för försäkring hunden har. Det ska framgå i försäkringen vilka skador som täcks och hundbett på andra djur är en skada som brukar ingå i detta. Ersättningen kommer då förmodligen täcka att hästen avled och kostnader i samband med detta. Vad exakt som täcks måste parterna avgöra på egen hand.

Om hästägaren istället vänder sig till rätten måste det beaktas att det bär kostnader med sig, som dock i vissa fall kan vara täckta av hemförsäkringen genom rättskydd. Exakt vilken ersättning som ska utgå måste avgöras i det enskilda fallet med hänsyn till samtliga omständigheter.

Vidare måste det beaktas om den skadelidande (hästägaren) varit medvållande i händelsen. Skadeståndsansvaret kan nämligen jämkas vid medvållande av den skadelidande, enligt 6 kap 1 § Skadeståndslagen, vilket kan innebära att ersättningen minskar eller inte alls utgår.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare rådgivning kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97674)