Strikt ansvar för hundägare

FRÅGA
Grannen har skaffat frigående höns och vi har fågelhundar/ jakthundar. Om hönsen går in på vår tomt och blir angripna av våra hundar. Är vi då ansvariga för hönsens hädanfärd? Om vi sätter upp en varningsskylt för hundarna. Påverkar det ansvarsfrågan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Ersättning för skador orsakade av hundar

Enligt 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har en hundägare s.k. strikt ansvar för skador som orsakas av ägarens hund. Det innebär att skadeståndsansvaret ligger på ägaren till den hund som orsakar någon skada (i ditt fall på hönsen), även om du som ägare inte gjort något oaktsamt. Det här kallas för att du har strikt ansvar för din hund. Regeln finns till för att försäkra att den skadelidande alltid har någon att vända sig till vid situationer då skador uppstår pga. hundar. För ansvarsfrågan i sig påverkar det alltså inte huruvida du har satt upp en varningsskylt eller vidtagit liknande skyddsåtgärder - du som ägare kommer alltid vara skadeståndsskyldig.

S.k. regressrätt

Av samma paragraf framgår det emellertid att det en ägare har betalat i skadestånd har ägaren rätt att få tillbaka av den (om det finns någon) som har vållat skadan. Innebörden är att om någon annan genom sitt beteende orsakat att hunden i sin tur orsakade en skada, kan den personen bli ersättningsskyldig gentemot hundägaren. Till exempel kan en eventuell skada på hönsen vara orsakat av att din granne inte ser till att hönsen stannar inom sitt skyddade område, genom stängsel eller liknande. Pga. att det finns få tidigare domstolsavgöranden i sådana situationer kan jag tyvärr inte ge någon klar bedömning. Huvudregeln är dock att strikt ansvar gäller för dig som ägare, men att du i vissa fall har rätt att få beloppet du tvingats betala tillbaka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95698)