Strikt ansvar för hundägare

FRÅGA
På promenad i skogen gör min hund ett plötsligt utfall åt höger mot en buske där det sitter en katt med en mus. Katten fastnar i busken och hunden biter fast. Jag försöker såklart dra ut hunden med kopplet men det är full fight i busken med mycket trassel. Får tillslut tag i käken på min hund som släpper. Katt ligger still och är skadad. Min hund blöder och jag rusar hem med honom och sedan åter till katten. Då vi är nästan framme är en annan hund framme och tar katten! Ser ingen ägare till den, tappar bort dem, letar å letar. 4 timmar senare hittar jag katt och till slut ägaren. Den lever och de vill operera. Blir vi skyldiga att betala veterinärkostnaderna?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline! Enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter har Du i egenskap av hundägare ett strikt ansvar för hunden. Detta innebär att Du ansvarar för de skador hunden orsakar även om Du inte orsakade dessa på ett oaktsamt sätt. Således kan Du bli skadeståndsskyldig för de uppkomna skadorna som Din hund har orsakat.

Gällande vad Du kan bli skyldig att ersätta tillämpas skadeståndslagen (SkL). I lagens mening ses inte katter (eller andra djur) som personer utan som saker vilket innebär att skadorna på katten hör till kategorin sakskada. Av 5 kap 7 § SkL framkommer att ersättning vid sakskada omfattar bland annat ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt andra kostnader som uppstått till följd av skadan (exempelvis transport till och från veterinär).

Ni kan därför bli skyldiga att utge ersättning för veterinärkostnaderna till följd av den skada Er hund orsakat på katten.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (403)
2020-07-07 Skadeståndsansvar och omhändertagande av hundar
2020-07-06 Vem bär ansvaret om ens hund biter någon?
2020-06-24 Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra
2020-06-22 Hundägares ansvar

Alla besvarade frågor (81796)