Strikt ansvar för hundägare

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga ang. skadestånd för djur.Min hund blev igår ihjälbiten av en annan större hund när dom var hemma hos vår gemensamma hundrastare. Han dog på plats av bettet (bettet var över huvudet) och inga vetrinärskostnader uppkom av händelsen då han var död när han anlände till djurkliniken. Attacken skedde under uppsyn av hundrastaren (som har arbetat med hundar tidigare på hunddagis) och hon påstår att inga tecken gavs på att hunden ska ha varit aggressiv innan själva attacken. Mitt försäkringsbolag betalar inte ut något skadestånd då inga vetrinärskostnader uppkom och då livsförsäkring inte ingick i min valp-försäkring (min hund blev endast 6 månader). När jag pratade med polisen vägrade dom ta emot min anmälan då "inget brott hade begåtts". Min fråga till er lyder: vad har jag rätt att kräva av hundens ägare? Hunden har ju uppvisat ett oroväckande beteende och visat på psykisk instabilitet -- man har ju inte bara ihjäl en oskyldig valp annars. Kan jag kräva någon typ av skadestånd för valpens värde? Eller för att vi får lida psykiskt av incidenten? På nåt sätt måste ju någon stå till svars för att detta skedde och ta på sig ansvaret. Tack på förhand!
SVAR

Hej,
Tack för din fråga!

I ditt fall är lagen om tillsyn över hundar och katter tillämplig. Enligt denna lag ska hundägaren till den hund som orsakat skadan ersätta denna, enligt 19 § i lagen. I skadeståndslagen anges i 2 kap 1 § att skador ska ersättas enligt den lagen. I detta fall har hundägaren till hunden som överföll din hund ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att hundägaren ska ersätta skadan oberoende av hur och varför hunden överföll din hund.

Enligt skadeståndslagen hör hundar (och andra djur) till sakskador och inte till personskador. I 5 kap 7 § skadeståndslagen regleras hur skadeståndet för sakskador ska bestämmas. En fråga som flera gånger diskuterats är om ägaren av "saken", i ditt fall din hund, ska ersättas för att ägaren lidit av skadan. Dessvärre har det bestämts att ersättning inte kan utgå för sådan typ av skada, detta eftersom det skulle vara svårt att bestämma och bevisa vilket värde ersättningen skulle utgå för. Därför har du ingen rätt till ersättning för det du lidit av att din hund blivit ihjälbiten.

Däremot har du rätt till andra ersättningar. Du har dels rätt till andra ersättningar till följd av skadan. Detta innefattar bland annat transporter som uppkommit på grund av händelsen. Du har även rätt till ersättning för värdet av din hund, alltså det värde det skulle kosta att köpa en ny hund av samma slag/ det värde som hunden kostade som ny, med avdrag för åldern din hund hade när den avled.

Jag hoppas att det går bra med ditt skadeståndskrav och jag håller med om att lagen är orättvis då du inte får någon ersättning för lidandet, utan endast för andra kostnader till följd av skadan.

Med vänlig hälsning,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (401)
2020-06-24 Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra
2020-06-22 Hundägares ansvar
2020-06-12 Djurägares skadeståndsansvar och vad man kan få skadestånd för
2020-06-11 Vad kan krävas av ägaren till den hund som skadat en bil?

Alla besvarade frågor (81664)