Strikt ansvar för hund och jämkning av skadestånd

Hej! Jag har en lite funderingar ang ägaransvar för hund. Jag undrar om jag blir ersättningsskyldig eller skyldig överhuvudtaget om någon person eller hund kommer ovälkommen in på tomten eller i lägenheten och min hund då attackerar denna person eller hund? Och om jag är det spelar det någon roll om det är skyltat att vi har hund? Tack för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare oavsett om han eller hon inte vållat skadan. Denna form av ansvar brukar kallas strikt ansvar och är en strängare form av ansvar än den vanligare ansvarsgrunden oaktsamhet. Detta betyder att man som hundägare alltid är skyldig att ersätta skada, även fast man inte har varit oaktsam. Exempel på oaktsamhet är att man brustit i sin tillsyn över hunden.

I skadeståndslagen 6 kap 1 § finns regler om jämkning av skadestånd. Bland annat framgår att skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Dessutom stadgas att skadestånd med anledning av sakskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

Som hundägare är man alltid skadeståndsskyldig för skador som hunden orsakar. Vid bedömningen av skadeståndsbeloppet kan man dock beakta om den som lidit skada själv har medverkat till skadans uppkomst. Som framgår av min kursivering ovan är det svårare att jämka skadestånd med anledning av personskada jämfört med sakskada. Enligt min bedömning kan det dock bli aktuellt att tillämpa jämkningsregeln om en hund olovligen kommer in på din gård och din hund därefter skadar den ovälkomna hunden. Dock är det tveksamt om detsamma skulle gälla för en person eftersom det då skulle krävas att denne uppsåtligen eller med grov vårdslöshet medverkat till skadan som din hund orsakar.

Vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”