Strider det mot upphovsrätten att lägga ut en egengjord målning baserat på ett foto som någon annan tagit?

2018-10-09 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag hittade en bild på två hundar som badar i en sjö när jag googlade bilder. Bilden tillhörde en kvinnas öppna instagramkonto. Jag har nu målat av bilden - och jag målar realistiskt så man skulle känna igen bilden från tavlan. Får jag lägga ut bilden på målningen jag har gjort eller strider det mot upphovsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om upphovsrätt hittar du i lag [1960:729] om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [URL]. Upphovsrätt uppstår automatiskt när en skapat ett verk. En behöver inte registrera eller göra någonting för att verket ska vara skyddat. Detta innebär att fotografen fortfarande är upphovsman och har ensamrätt till fotografiet även när den har ändrat form från foto till målad bild [1 kap. 2 § URL].

Du som nu skapat en målning av detta fotot har upphovsrätt till din målning förutsatt att din bearbetning uppnått kravet på s.k verkshöjd, men du får fortfarande inte förfoga över din målning hur som helst utan din målning blir fortfarande beroende av den ursprungliga upphovsrätten i fotot. Detta innebär att du inte får göra din målning tillgänglig för allmänheten utan samtycke från upphovsmannen till fotot [1 kap. 4 § URL].

Till detta finns det ett viktigt undantag och det är om din målning är att betrakta som ett helt nytt verk som anses självständigt till fotot [1 kap. 4 § andra stycket URL]. I sådana fall är du inte beroende av ett samtycke från upphovsmannen till fotot. Knäckfrågan är därför att ta reda på om din målning är en bearbetning som är beroende av samtycke från upphovsmannen till fotot eller om din målning är så självständig att den kan ses som ett fristående verk till fotografiet, där samtycke inte krävs.

Vad är ett självständigt verk?

För att din målning ska betraktas som ett självständigt verk krävs det att du enbart tagit inspiration från fotot men sedan skapat något som kan ses som nytt. Vanliga exempel på självständiga verk är satirer och parodier. Där har en person tagit ursprungsverk men ofta satt in det i en annan kontext med andra texter och där syftet med verket varit något helt annorlunda än originalet. Jag vet inte hur din målning ser ut men utifrån vad du berättat verkar det inte vara särskilt annorlunda från fotot om du målat det precis som det varit på fotot. Det är svårt för mig att bedöma det eftersom bara en igenkänning från fotot normalt inte skulle räknas som identiskt, men det är en bedömning som görs från fall till fall.

Det finns ett rättsfall från Svea hovrätt [dom 2015-03-17, mål FT 6377-14] som handlar om en person som målat av ett fotografi taget av någon annan, av en person som misstänkts för mordet på Olof Palme. I målningen har en annan bakgrund lagts till och andra småsaker. Målaren har velat sälja målningen och trycka upp affischer men fotografen har motsatt sig detta och kallat det för upphovsrättsintrång. Enligt Svea hovrätt ansågs målningen vara ett upphovsrättsintrång medan HD däremot inte ansåg att det var ett upphovsrättsintrång. Baserat på detta rättsfall skulle jag därför vilja säga att en ska vara försiktig om en vill fortsätta spridning av ett verk genom exempelvis en målning som är baserat på ett fotografi eftersom bedömningen kan bli att det är ett upphovsrättsintrång. Jag kan inte göra någon vidare utredning i ditt fall eftersom en bedömning görs i det enskilda fallet och utfallet kan därmed blir olika hela tiden.

Har ditt verk uppnått verkshöjd?

Om din målning inte skulle ses som ett självständigt verk i förhållande till fotot hade det ändå kunnat ses som en bearbetning av fotot som du har upphovsrätt till, men som är en begränsad upphovsrätt där du fortfarande behöver samtycke av upphovsrättsmannen till fotot för att göra det tillgängligt för allmänheten.

Definitionen av verkshöjd har formulerats på följande vis: " Verket ska vara ett resultat av en intellektuell skapande verksamhet som har sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle ha kunnat prestera exakt samma resultat". Detta innebär alltså att om någon hade kunnat måla en identisk målning av din målning utan att ha sett denne hade din målning inte varit tillräckligt unik för att uppnå verkshöjd. Rimligtvis är det inte rimligt att någon skulle kunna ha målat en identisk målning utan att ha sett din men det är inget jag kan uttala mig mer om. Rent generellt innebär verkshöjd att det ska finnas ett visst mått av originalitet.

Sammanfattning och min slutgiltiga bedömning

Utefter den information du givit till mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag en bedömning om att du rimligtvis behöver samtycke från upphovsmannen till fotot om din avsikt är att göra målningen tillgänglig för allmänheten och om din målning är att betrakta som en bearbetning av fotot. Om din målning däremot är att betrakta som helt självständig till fotot och du enbart har använt fotot som inspiration, har du en upphovsrätt till din målning utan att du behöver samtycke från upphovsmannen till fotot om du vill göra målningen tillgänglig för allmänheten. Eftersom jag inte vet hur identisk din målning är jämfört med fotot och eftersom det uppenbarligen är så svårt att bedöma om ett verk är en bearbetning eller självständig [jmfr. rättsfallet från Svea hovrätt ovan] skulle jag säga att det trots allt är bäst att kontakta upphovsmannen till fotot eftersom det inte är superkul att betala saftiga böter.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör av dig om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (713)
2019-05-24 Får jag starta ett företag och hyra ut e-böcker?
2019-05-20 Är det olagligt att hyra ut kurslitteratur?
2019-05-19 När är ett bearbetat verk tillräckligt självständigt för att inte utgöra upphovsrättsintrång?
2019-05-17 Vad ska jag göra när någon olovligen publicerar mitt upphovsskyddade material?

Alla besvarade frågor (69309)