Strider det mot GDPR att ha kameran på under distansundervisning

FRÅGA
Har lärare rätt att kräva av elever att sätta på kameran under videomöten, under distansundervisning? Eller får ens elever sätta på kameran under dessa omständigheter, med tanke på GDPR och liknande lagar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om eleverna ska ha kameran på under distansundervisning skiljer sig lite från skola till skola. Det är helt enkelt upp till skolan och lärarna att utforma undervisningen på det sätt man vill. GDPR som lag hindrar inte en distansundervisning, däremot ställs krav på att den personuppgiftsansvarige på skolan måste ta ställning till om det är nödvändigt för eleverna att ha kameran påslagen.

Något som lyfts inom olika lärarforum är även möjligheten att byta bakgrund på bilden av sig själv om man exempelvis inte vill visa sin omgivning, detta är något som därefter införts på de flesta videoplattformar.

Behandlingen av personuppgifter på detta sätt är tillåten på den rättsliga grunden "uppgift av allmänt intresse" förutsatt att behandlingen är nödvändig för att man ska kunna genomföra undervisning eller examinationer. Detta väger alltså upp mot det intrång som görs i den personliga integriteten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Fick du svar på din fråga?