Straffvarning

2021-02-16 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag är 16 år och har nyligen fått en straffvarning till följd av ringa stöld. Jag undrar nu hur och i vilka fall detta kan komma att påverka mig i framtiden.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister. Nedan kommer en redogörelse för straffvarningens innebörd vid ärenden om anställning, då jag utgår från att din fråga avser detta.

Straffvarning
En straffvarning innebär att åklagaren beslutar att inte åtala för brott om personen var under 18 år vid tidpunkten vid brottet och det rör sig om ett enklare brott (åtalsunderlåtelse). Det utdöms ingen påföljd utan i stället meddelas en straffvarning (16 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare).

Uppgift om straffvarning i belastningsregistret
Vid utfärdande av straffvarning kommer varningen att registreras i belastningsregistret. Straffvarningen kommer att tas bort från registret tre år efter det att den blev utfärdad (17 § p. 11 b lagen om belastningsregister).

En uppgift om straffvarning kommer inom de tre kommande åren att vara synlig vid potentiella anställningar inom vissa myndigheter. Vill du exempelvis tjänstgöra inom Försvarsmakten eller arbeta inom Kriminalvården kommer de att kunna se i ditt belastningsregister att det har utfärdats en straffvarning (jfr 10 § förordning om belastningsregister). Det här kan ha en inverkan i negativ bemärkelse för den aktuella tjänsten och rekryteringen.

Det är emellertid inte samtliga arbetsgivare som kommer att kunna se att det har meddelats en straffvarning inom de kommande tre åren. När man exempelvis ansöker om tjänst inom skola eller där arbetet innebär kontakt med barn, ska ett begränsat registerutdrag lämnas. Det innebär att registerutdraget endast ska innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje och sjätte stycket förordning om belastningsregister).

När tre år har förflutit från det att straffvarningen har utfärdats kommer uppgiften att tas bort från ditt belastningsregister. Det innebär att inga framtida arbetsgivare kommer att kunna se att du tidigare har fått en straffvarning. Det här gäller både om en arbetsgivare begär ett begränsat registerutdrag eller om det är en myndighet som har rätt att få ett fullständigt utdrag.

Sammanfattningsvis, kommer straffvarningen att vara synlig för arbetsgivaren inom de tre kommande åren om du ansöker om anställning vid en myndighet som har rätt att få fullständiga uppgifter ur ditt belastningsregister. Det här kan ha en negativ inverkan på rekryteringen om myndigheten finner det begångna brottet vara ett hinder avseende lämpligheten för den potentiella tjänsten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1008)
2021-10-27 Omedveten om en handlings brottslighet
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?

Alla besvarade frågor (96581)