Straffvärdet för ringa stöld

FRÅGA
En 69 årig man handlade på Lidl och försökte stjäla två oxfilé som kostade under 800 kr. I dramaten. Han blev påkommer och polis kom till plats . Nu en vecka senare har han fått böter på 8800 kr. Är summan rimlig? Är det något man bör överklaga? Kan det bli högre böter om han överklagar. Han är givetvis mycket ångerfull och kommer aldrig att göra något liknande igen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min tolkning av din fråga är att denna man har blivit dömd för ringa stöld (8 kap. 2§ brottsbalken). Ringa stöld är den vanligaste rubriceringen när beloppet för det stulna understiger 1000 kr. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse högst sex månader. Var på den skalan man hamnar (straffvärdet) beror främst på värdet av det stulna. Om man stjäl för mellan 650-800kr ligger straffvärdet på runt 80 dagsböter.

Dagsböterna bestäms utifrån två aspekter, brottets straffvärde (80st enligt ovan) multiplicerat med en summa som bedöms utifrån den tilltalades ekonomiska förhållanden. Antalet dagsböter man kan få 30-150 st, och summan per dag kan hamna på mellan 50-1000 kr. Det innebär att man multiplicerar vad brottets straffvärde motsvarar (80st) med exempelvis 50 kr (den lägsta summan man kan få, om man exempelvis inte har någon inkomst). Då får man den totala bötessumman. I beräkningen kring den tilltalades ekonomiska förhållanden tas in inkomst, skulder, försörjningsskyldigheter och liknande. Detta är en ganska schablonbaserad beräkning, och åklagaren tycks ha fått fram 110 kr om jag utgår ifrån att antalet dagar blev 80 st (80x110=8800).

Det är väldigt svårt för mig att säga om detta är rimligt, då det helt och hållet beror på den tilltalades ekonomiska situation enligt ovan. Är man missnöjd med påföljden kan man överklaga. Det finns dock en risk att böterna ändras, antingen höjs eller sänks. Jag kan tyvärr inte säga om ni bör överklaga det eller inte, utan det är ett beslut ni själv får fatta. 80 dagsböter är inte orimligt att få, vilket dock beror på om personen är straffad sedan tidigare eller inte. Men summan beror helt på den tilltalades ekonomiska situation.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor. Vi ber om ursäkt för att det dröjt sådan tid med att svara, och hoppas ni fortfarande har möjlighet att vidta åtgärder i ärendet om ni vill det. Ni är välkomna att återkomma till oss om ni har fler frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (695)
2021-04-19 Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?

Alla besvarade frågor (91430)