Straffvärde vid innehav av kokain och amfetamin

2016-10-08 i Narkotikabrott
FRÅGA
Blev tagen med 0.56 g kokain, 0.4 g amfetamin. Ostraffad sen tidigare. Vad kan jag vänta mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag vill börja med att skriva att det är omöjligt att helt förutse vad exakt straffet blir i ditt fall. Jag kan dock ge dig ramar för vad det kan röra sig om.

Narkotikabrott är artbrott som tas på största allvar. Innehav av kokain och amfetamin ses ytterst sällan som ringa narkotikabrott (med vissa avsteg de senaste åren, NJA 2005 s 348). Åklagaren har en absolut åtalsplikt. Om åklagaren har tillräcklig grund för en fällande dom, tas fallet upp i domstol. Detta rör det sig om narkotikabrott enligt 1 § 6 punkten i narkotikastrafflagen. Den mängd kokain du innehaft bedöms enligt praxis som narkotikabrott av normalgraden och den stadgade påföljden är fängelse i högst tre år. När det gäller påföljd kan du argumentera för villkorlig dom förenad med dagsböter istället för ett kortare fängelsestraff. Detta kan du göra med stöd av att fängelse främst kommer ifråga för gärningar som utgör led i omsättning av narkotika samt att du inte tidigare dömts för liknande brott. Om fängelse ändå blir aktuellt så borde inte ett längre straff än 14 dagar komma ifråga.

Det finns praxis för mängdresonemang när det gäller naroktikabrott. För kokain är 0,56g den högsta mängden som ger böter. Vid 1 g kokain handlar det om fängelse på en månad. I din fråga så ligger mängden precis under den högsta mängden som utgör gränsen för bötesstraff men långt från mängden som ger fängelse.

I ditt fall har du utöver kokain även anträffats med amfetamin. Gränsen för ringa brott vid innehav av kokain går vid 5g. Du ligger väldigt mycket under den gränsen vilket borde leda till att innehavet av amfetamin inte gör att det totala brottet ska vara att anse som något annat än det vore vid endast innehav av kokainet.

Min åsikt är att om det rör sig om innehav för eget bruk för en tidigare ostraffad person som i övrigt har ordnade levnadsförhållanden så är böter det mest sannolika straffet. Men man måste komma ihåg att det är en bedömningsfråga från fall till fall utifrån varje situations omständigheter.


Jag råder dig dock i förevarande fall att kontakta en jurist för ytterligare vägledning och information. Kontakta gärna oss här på lawline om du behöver vidare rådgivning.


Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88316)