Straffvärde vid innehav av 5 gram kokain

Vad är straffskalan för innehav 5 gram kokain.Polisen tog personen.Hen är tidigare ostraffad.Finns det en tabell över straffskalan.Har ej hittat den.Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av narkotikastrafflagen (NSL).

Jag vill till en början poängtera att jag inte har möjlighet att ge ett konkret svar på vilken påföljd som domstolen beslutar. Domstolen gör en helhetsbedömning utifrån brottet i sig samt omständigheter som är hänförliga till den enskilde personen. Även då det rör sig om ett narkotikabrott, vilket är ett artbrott, så har ålder, tidigare brottslighet samt övriga levnadsförhållande betydelse för straffmätningen och påföljdsvalet. Med det sagt så kan jag ge dig riktlinjer för hur domstolen tidigare har bedömt vid innehav av kokain.

Innehav av kokain utgör ett narkotikabrott (1 § 6 punkten NSL). Straffskalan för narkotikabrott beror på om det bedöms vara ett fall av normalgraden (1 § NSL), ett ringa fall (2 § NSL) eller ett grovt fall av narkotikabrott (3§ NSL). I bedömningen så tar domstolen hänsyn till vilken sorts narkotika det rör sig om samt hur mycket narkotika personen hade på sig.

Högsta domstolen har i NJA 2008 s. 653 ansett att innehav av 0,73 gram kokain bedömts som narkotikabrott av normalgraden. I det fallet så motsvarade straffvärdet 14 dagars fängelse men gärningspersonen fick i det rättsfallet en villkorlig dom och 90 dagsböter. Det innebär att i detta fall, då innehavet var 5 gram, så kommer det att bedömas som narkotikabrott av normalgraden och inte ringa narkotikabrott.

Den som olovligen innehar narkotika och döms för narkotikabrott (av normalgraden) till fängelse i högst 3 år (1 § 2 st NSL). I detta fall så kan straffet därmed högst bli 3 års fängelse och lägst 14 dagar.

Om du vill läsa mer om straffskalorna vid narkotikabrott så kan du göra det på polisens hemsida.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda SivanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”