straffvärde för ungdom som rökt cannabis

2020-09-26 i Narkotikabrott
FRÅGA
vad kan jag få som straff som 16 åring om jag röker gräs
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att röka cannabis är ett brott enligt narkotikastrafflagen (1§ narkotikastrafflagen). Narkotikabrott eget bruk leder uteslutande till en rubricering om ringa brott, och straffskalan för detta är böter eller fängelse högst sex månader. Åklagarens praxis är att eget bruk nästan uteslutande leder till böter, oberoende av mängd och substans.

Dagsböter är uppbyggt utifrån ett antal dagar multiplicerat med en summa. Antalet dagar bedöms utifrån straffets värde, och kan hamna mellan 30-150st, multiplicerat med en summa som bedöms utifrån dina ekonomiska förhållanden, mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Dina ekonomiska förhållanden utgörs främst av inkomst, skulder, underhållsskyldig för barn och liknande.

Straffvärdet är det lägsta möjliga för eget bruk, 30 dagsböter för en vuxen, och samma för en person mellan 15-21 år. Tjänar man då ingenting eller väldigt lite, så får man det lägsta summan/dag, alltså 50 kr. Då blir det sammanlagda bötesbeloppet 1500 kr (30x50).

För ungdomar finns det en möjlighet att få ungdomstjänst istället för ett bötesstraff, men endast om detta inte är alltför ingripande i förhållande till brottet (32 kap. 2§ brottsbalken). Min erfarenhet är att ungdomstjänst oftast anses för ingripande när det rör sig om ett brott som är värt 30 dagsböter, beroende på din tidigare belastning och liknande.

Sammantaget utifrån informationen du lämnat i frågan, skulle jag säga att du skulle få dagsböter, och det lägsta antalet dagar man kan få, alltså 30 st. Men den totala summan beror på dina ekonomiska förhållanden. Tjänar du då som sagt ingenting, eller väldigt lite, är du får det lägsta möjliga, 50 kr (1500 kr totalt). Men tyvärr kan jag inte säga detta med säkerhet då jag inte vet hur dina ekonomiska förhållanden ser ut. Det finns även ett litet utrymme för ungdomstjänst, om än osannolikt.

Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga! Vi ber ursäkt för att det dröjt för dig att få svar!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (503)
2021-04-13 Hur mycket böter får man för ringa narkotikabrott?
2021-04-09 Är det lagligt att odla opiumvallmo?
2021-03-31 Hur mäts straffet vid narkotikabrott
2021-03-30 Narkotikabrott och körkortstillstånd

Alla besvarade frågor (91430)