Straffvärde för narkotikabrott

Hej,

17 år och dömd för ringanarkotika brott (cannabis innehav)

Nu tagen med cannabis i provresultatet +kokain.

Även 6 gr kokain på mig och lite pengar som kopplas ihop med detta.

Vad kan straffet bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag vill börja med att skriva att det är omöjligt att helt förutse vad exakt straffet blir i ditt fall. Jag kan dock ge dig ramar för vad det kan röra sig om.

Narkotikabrott är artbrott som tas på största allvar. Åklagaren har en absolut åtalsplikt. Om åklagaren har tillräcklig grund för en fällande dom, tas fallet upp i domstol. Detta rör det sig om narkotikabrott enligt 1 § 6 punkten i narkotikastrafflagen.Således kan fängelsestraff utdömas från 14 dagar upp till tre år. 2 § i samma lag tar sikte på brott som är att bedöma som ringa. Ur lagbestämmelsen framgårs: "Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader".

Vid bedömning om vilket straff som ska utdömas tar en domstol hänsyn till samtliga omständigheter som förekommer i målet. Generellt sett enligt praxis på området, är gränsen för normalgraden av narkotikabrott ungefär 50 gram cannabis. Mängder under det faller vanligtvis under ringa narkotikabrott, vilket föranleder böter eller fängelse i högst sex månader. I ditt fall handlar det om mängder långt under den gränsen och bör leda till att det ska bedömas som ringa och där är en dom om böter det mest troliga, möjligtvis i kombination med annan påföljd. Med tanke på tidigare eventuella domar som du har, samt att det särskilt rör samma typ av brottslighet, kan det väga in på straffmätningen. Skyddstillsyn och samhällstjänst kan komma i fråga om domstolen anser att det finns omständigheter som gör att fängelsestraff inte bör utdömas.

Med vänliga hälsningar

Alban DautajRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo