Straffskala ringa narkotikabrott

Min sambo blev gripen för narkotika brott. 0,66 g på sig. Tidigare ostraffad, ordnat liv i övrigt. Har erkänt till polisen. Vad kan hända.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig av Narkotikastrafflagen, förkortat NSL, samt Brottsbalken, förkortat BrB, för att svara på din fråga.


Ringa narkotikabrott

Enligt 1 § 6p. i NSL döms någon för narkotikabrott om de olovligen innehar, brukar eller tar narkotika. Straffet är som utgångspunkt, om gärningen sker uppsåtligen, som högst fängelse i tre år. Enligt 2 § NSL om brottet som avses i 1 § är med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa döms istället för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen mellan normalgraden och ringa narkotikabrott går enligt praxis någonstans runt 50g. Sedan spelar såklart andra omständigheter in, och eftersom jag inte har så mycket information att gå på kan jag inte uttala mig vidare om det.


Straffpåföljd
Utgångspunkten för straffpåföljder är ofta att om fängelse kan undvikas, ska det undvikas. Dvs en presumtion mot fängelse, 30 kap 4 § BrB. Med det i åtanke tillsammans med det faktum att din sambo är tidigare ostraffad, kan jag väldigt säkert påstå att fängelse inte ens kommer att komma på tal. Istället lär din sambo bli dömd till dagsböter. Tidigare har innehav av ca 24g cannabis fått påföljd med 100 dagsböter. Hur mycket en dagsbot motsvarar beror enligt 25 kap 2 § 2st på vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet och andra faktorer.


Slutsats

Om din sambo blev tagen med 0,66g narkotika och han tidigare är ostraffad, skulle jag väldigt starkt anta att det endast blir dagsböter som straff, där jag har det svårt att tro att det skulle bli över 50 dagsböter. Lägsta antalet dagsböter är 30, så sannolikt att det landar där. Detta är såklart endast min gissning utifrån informationen tillgänglig. Din sambo kommer även att få detta inlagt i sitt belastningsregister.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”