FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/10/2017

Straffskala och enhetsberäkning för dopningsbrott

Hur ser straffskalan ut för dopingbrott? Jag har sett folk skriva om att det bedöms i antal enheter där 5mg testosteronpreparat motsvarar en enhet, finns det något stöd för sådana påståenden? T.ex. domstolars bedömning i tidigare mål som visar detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om dopningsbrott hittar du här.

Vid bedömningen om ett dopningsbrott ska anses vara ringa, av normalgraden eller grovt görs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Även om mängden dopningsmedel har en stor betydelse vid bedömningen så är det inte avgörande. Både innehav av dopningsmedel som syftar till spridning/försäljning och det ekonomiska värdet spelar en roll och kan göra att brottet bedöms vara grovt.

ENHETER

Mängden dopningsmedel är alltså av stor betydelse vid bedömningen av hur grovt brottet är. Enligt förarbeten bör mängden bestämmas med beaktande av koncentrationen av den verksamma substansen i det enskilda preparatet. Detta sker genom en omräkning i enheter.

Vid metoden du nämner anges mängden anabola steroider i enheter, där varje enhet är 5 mg verksam substans. Man räknar samman den totala mängden verksam substans i preparaten och delar med 5 för att få fram enhetstalet. Denna metod används b.la vid bedömningen i RH 2008:11.

GRÄNSDRAGNING

Gränsen mellan ringa dopningsbrott och dopningsbrott av normalgraden anses ligga på 5 000 enheter, se målnummer: B 2594-02.

I praxis har dopningsbrott som innefattat mer än 50 000 enheter ofta ansetts utgöra grovt dopningsbrott, se HD:s domskäl i NJA 2016 s. 859. Däremot har Hovrätten för nedre Norrland genom HD:s tidigare narkotikadomar uppgett att gränsen för när ett dopningsbrott ska bedömas som grovt istället bör vara vid en hantering av 100 000 enheter (målnummer: B 871-11). Gränsdragningen är därmed omdiskuterad


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo