Straffskala för våldtäkt

FRÅGA
Hej, jag har en fråga hur domstolar dömer kring våldtäkter. Hur ser straffskalan ut? Min sambo har blivit anmäld för våldtäkt och har nu under 5 dagar suttit häktad. Finns det någon chans att han släpps innan 14 dagar? Finns det någon chans att han inte döms för någon våldtäkt? Jag vet att han aldrig skulle våldta någon tjej. Men han har varit otrogen mot mig och haft sex med två tjejer. Båda har anmält honom för våldtäkt då dom fått reda på att han har flickvän och han har även inte uppgett sitt riktiga namn för dom. Ena blev han friad ifrån. Men denna gången blev han häktad. Detta hände 2018. Finns det möjligtvis någon chans att han blir friad denna gången med? Vi har ett barn och ett barn påväg så detta är mycket jobbigt för mig.
SVAR

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffskala för våldtäkt

Sexualbrott regleras i 6 kap. Brottsbalken (BrB).

Av 6 kap. 1 § BrB framgår det den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Straffskalan för våldtäkt är således fängelse i lägst två år och högst sex år.

Häktesförhandling (ompröving av häktesfrågan)

När domstolen beslutat att häkta någon kan personen hållas frihetsberövad i två veckor, därefter måste det hållas en ny häktesförhandling där den misstänkte kan häktas i två veckor till. Så kan det sedan hålla på hur länge som helst, det finns nämligen ingen gräns för hur länge någon kan vara häktad så länge det hålls en ny häktesförhandling var fjortonde dag. En omprövning av häktesfrågan ska hållas med högst två veckors mellanrum, 24 kap. 18 § 3 st Rättegångsbalken. Med detta sagt kan en omprövning av häktesfrågan ske innan fjorton dagar, eftersom det i lagen endast anges en maxtid på två veckor, inom vilken tid då häktesförhandlingen måste ske. Det är alltså inget krav på att omförhandlingen måste ske var fjortonde dag, men i regel brukar det vara så.

Det är svårt för mig att besvara frågan huruvida han kommer bli dömd eller inte pga att jag inte känner till omständigheterna i fallet, bevisningen som åberopats och hur domstolen väljer att bedöma i det enskilda fallet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?