Straffrättsligt ansvar för falskt larm

2021-01-12 i Övriga brott
FRÅGA
Är det straffbart att förorsaka en onödig utryckning för räddningstjänsten (sjöräddning, fjällräddning, etc)? Vilken lag bryter man mot i så fall?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som aktualiseras i din fråga är Brottsbalken (1962:700).

Falskt larm

Att förorsaka en onödig utryckning kan vara straffbart. Om man orsakar en utryckning genom att lämna en oriktig uppgift om att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller en fara för omfattande förstörelse av egendom kan man dömas för brottet falskt larm (16 kap. 15 § första stycket brottsbalken).

Straffet för brottet falskt larm är böter eller fängelse i högst ett år (16 kap. 15 § första stycket brottsbalken). Anses brottet vara grovt, är straffet istället fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (16 kap. 15 § andra stycket brottsbalken).

Sammanfattning

För att straffrättsligt ansvar ska uppstå krävs alltså att oriktiga uppgifter lämnas och att detta faktiskt orsakar en onödig skyddsåtgärd, till exempel en utryckning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Amanda Aitomäki
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (928)
2021-04-12 Kan banken spärra kunds konto innan kunden kontaktats?
2021-04-12 Preskriptionstid urkundsförfalskning
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått

Alla besvarade frågor (91133)