Straffrättsliga sanktioner inom förvaltningsrätt?

2015-08-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan en förvaltningsrätt utdöma ett straff för påstått brott eller har jag rätt att kräva att sådant hanteras av en tingsrätt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det initiala och kortfattade svaret på din fråga är nej, en förvaltningsrätt kan inte utdöma ett straff i s.k. straffrättslig bemärkelse, detta är upp till en tingsrätt att göra. Det råder dock oftast förvirring eftersom ett brott kan leda till konsekvenser som handläggs av förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten handlägger i huvudsak mål som berör myndighetsutövande där lagar som t.ex. socialtjänstlagen, utlänningslagen skattelagar m.m. aktualiseras. Straffrätten i sin tur reglerar mål som berör brott och straff. Ett straff en sanktion där staten utöver tvångsmakt mot en enskild fysisk person i enlighet med vår s.k. legalitetsprincip. Straffrätten faller under offentlig rätt och har många likheter med förvaltningsrätten, det är dock viktigt att skilja på på straff och förvaltningsrättsliga sanktionsavgifter. Det senare kan ses som ett komplement till och ersättning för straffrättsliga påföljder och kan närmast jämföras med böter. Exempel på sanktionsavgifter som tillämpas enligt svensk rätt är:

- Byggsanktionsavgift
- Miljösanktionsavgift

- Sanktionsavgift påförd av Transportstyrelsen
- Skattetillägg

Som jag nämnde förut kan alltså ett brottmål leda till att både straffrättslig och en förvaltningsrättsliga handläggning. Ett exempel är trafikbrott där en överträdelse dels kan leda till att man döms för t.ex. rattfylleri och sedan även mister körkortet. Det sistnämnda handläggs i en separat process, med början hos Transportstyrelsen. Överklagas beslutet hamnar ärendet sedermera hos förvaltningsrätten.

Således kan alltså ett brott medföra att vissa delar handläggs av förvaltningsrätten där ev. sanktionsavgifter eller beslut tas som kan verka som ”straff, böter eller dylikt”. Dessa är dock rena ’förvaltningsrättsliga åtgärder’ som inte heller utgör någon s.k. dubbelbestraffning.

Jag hoppas mitt svar varit av hjälp!

Vänligen,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll