Strafföreläggande vid snatteri

2017-01-24 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej, jag blev tagen för snatteri, 349kr. På plats förnekade jag brottet men har valt att erkänna via den bifogade erkännandeblankett som skickades i samband med ärendet från tingsrätten där jag samtidigt godkände deras beslut om 40 dagsböter a 90 kr. Jag är kallad till huvudförhandling, men på lappen om erkännande stod det att det vanligtvis inte te blir så om man erkänner. Hur stor är sannolikheten att det ändå blir huvudförhandling?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Istället för att gå till rättegång kan åklagaren vid mindre allvarliga brott besluta om ett strafföreläggande. Strafföreläggande innebär att den misstänkte skriver under en blankett och erkänner sig skyldig till brottet. Om du inte vill skriva under strafföreläggandet blir det troligtvis rättegång istället. Då du erkänt brottet blir det alltså ingen rättegång. Se mer om strafförelägganden i 48 kapitlet rättegångsbalken, här.

Vänligen,

Beatrice Rälg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (88)
2020-10-20 Vilka alternativ finns det till åtal?
2020-09-19 När kommer uppgiften om påföljden in i belastningsregistret?
2020-07-31 Gallringsregler för trafikbrott
2020-06-30 Går det att överklaga ett godkänt strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (86538)