Strafföreläggande vid snatteri

2016-12-31 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej!Jag har tidigare blivit dömd för snatteri och ett prick i registret. Samma år blev jag tagen igen. Min fråga är ska åklagaren väcka åtal eller kan han skicka ett straffföreläggande då jag har erkänt ? Tack!
SVAR

Hej,

ett strafföreläggande innebär att den som är misstänkt för brott omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff som utfärdas av åklagare. 48 kap. 2 § 1 st. Rättegångsbalken (RB)
Den största skillnaden är alltså att ingen rättegång hålls.

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är bland annat snatteri.

Ett strafföreläggande kräver att den misstänkte erkänner brottet och skriver under föreläggandet. Det har därefter samma verkan som en lagakraftvunnen dom. 48 kap. 3 § 2 st. RB

Åklagaren får men behöver inte utfärda ett strafföreläggande. Åklagaren bör dock utfärda strafföreläggande för den misstänkte istället för att väcka åtal. 1 § strafföreläggandekungörelsen
Huvudregeln är således att strafförelägganden i första hand ska väljas om det är möjligt.

Snatteri har böter på straffskalan. Dock är du dömd tidigare i år för samma brott som kan leda till att åklagaren vill väcka åtal i rättegång. Troligtvis kommer ett strafföreläggande att utfärdas denna gång.

Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.

MVH

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (89)
2020-12-01 Föreläggande av ordningsbot för fortkörning
2020-10-20 Vilka alternativ finns det till åtal?
2020-09-19 När kommer uppgiften om påföljden in i belastningsregistret?
2020-07-31 Gallringsregler för trafikbrott

Alla besvarade frågor (88240)